A1 Journal article (refereed)
Palveluohjaus määrittää muistisairaan läheisten palvelujen saamista - aikuiset lapset puolisoita heikommassa asemassa (2021)


Halonen, U., Van Aerschot, L., & Oinas, T. (2021). Palveluohjaus määrittää muistisairaan läheisten palvelujen saamista - aikuiset lapset puolisoita heikommassa asemassa. Janus: sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 29(2), 103-121. https://doi.org/10.30668/janus.87771


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Halonen, Ulla; Van Aerschot, Lina; Oinas, Tomi

Journal or series: Janus: sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti

ISSN: 1235-7812

eISSN: 2489-4990

Publication year: 2021

Volume: 29

Issue number: 2

Pages range: 103-121

Publisher: Sosiaalipoliittinen yhdistys

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.30668/janus.87771

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76612


Abstract

Läheisten rooli muistisairaiden hoivaajina on jo nyt merkittävä, ja se tulee kasvamaan. Muistisairaudet yleistyvät pitkäikäisyyden lisääntyessä, ja vanhushoivapolitiikassa painotetaan kotona asumista. Tässä tutkimuksessa selvitetään muistisairaan puolisoille ja aikuisille lapsille tarjottua tiedollista tukea, palveluohjausta ja palveluja. Lisäksi tarkastellaan, millainen yhteys eri taustatekijöillä on palvelujen tarjontaan, ja miten saatu tieto ja palveluohjaus vaikuttavat tarjottuihin palveluihin. Tutkimuksen aineisto kerättiin muistisairaiden puolisoilta ja aikuisilta lapsilta sähköisellä Carer’s survey -kyselyllä. Aineiston analyysi osoittaa, että tietoa oli saatu rajallisesti ja puolisot olivat saaneet sitä enemmän kuin aikuiset lapset. Palveluohjauksen saaminen oli sattumanvaraista, vaikka palvelujen saaminen edellyttää joko tietoa palveluista ja/tai palveluohjausta. Jatkossa muistisairaan läheisten tasapuoliseen tukeen tulee kiinnittää enemmän huomiota. Erityisesti riittävään tiedon saamiseen ja palveluohjaukseen on panostettava, jotta muistisairasta läheistään hoitavat pääsevät tarvitsemansa tuen piiriin.


Keywords: older people; memory loss diseases; people with memory disorders; services; care services; service systems; service needs; service counselling; caring for close relatives; family caregivers; immediate family; close ones; social policy


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2021

JUFO rating: 1


Last updated on 2022-20-09 at 14:07