A1 Journal article (refereed)
Maaseutuväestön matkat muualle : liikkuminen ja matka-asiakirjat 1840-luvun Hollolassa ja Jaakkimassa (2021)


Uotila, M. (2021). Maaseutuväestön matkat muualle : liikkuminen ja matka-asiakirjat 1840-luvun Hollolassa ja Jaakkimassa. Ennen ja nyt, 21(3), 7-23. https://doi.org/10.37449/ennenjanyt.107727


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Uotila, Merja

Journal or series: Ennen ja nyt

eISSN: 1458-1396

Publication year: 2021

Volume: 21

Issue number: 3

Pages range: 7-23

Publisher: Historiallinen yhdistys

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.37449/ennenjanyt.107727

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77027


Abstract

Analysoin artikkelissani maaseutuväestön liikkuvuutta 1840-luvun aikana kahdessa maaseutupitäjässä: Hämäläisessä Hollolassa ja karjalaisessa Jaakkimassa. Lähdeaineistona toimivat niin kutsutut annettujen todistusten diaarit, joihin papit kirjasivat muistiin heiltä pyydetyt erilaiset todistukset. Lähdeaineisto antaa kuitenkin vain tilaisuuden hahmottaa liikkuvuuden rajoja, sillä kirkon hallintoarkistoon kuuluvia annettujen todistusten diaareja ei ole pidetty tai säilynyt kovinkaan monesta seurakunnasta. Artikkelissani kysyn, ketkä yleensä lähtivät liikkeelle oman kotipitäjän ulkopuolelle, miksi ja millaisin todistuksin? Samalla selvitän liikkuvuuden kontrollointiin liittyviä yleisiä seikkoja ja annettujen todistusten luonnetta. Kahden erilaisen seurakunnan vertailu paljastaa hyvin erilaisen kuvan 1840-luvun liikkuvuudesta: Karjalasta oli totuttu kulkemaan Pietarissa, Hämeestä ja Hollolasta väki kävi Helsingissä etsimässä tilapäisiä työtilaisuuksia. Maaseutuväestön erilaisiin liikkumissuuntiin vaikuttivat niin muuttorajoitukset kuin lähtöpitäjien taloudelliset ja sosiaaliset seikat sekä maantiede. Suomi ei ollut yhtenäinen maa.


Keywords: rural population; mobility; travel; mobility of labour; migratory movement (demography); restrictions; control; travel documents; diplomas (certificates); social history; era of autonomy

Free keywords: 1840-luku; Hollola; Jaakkima


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2021

JUFO rating: 1


Last updated on 2022-20-09 at 13:57