B1 Non-refereed journal articles
Päivähoidosta varhaiskasvatukseen : pedagogisen toiminnan edellytykset suomalaisessa päivähoidossa ja varhaiskasvatuksessa (2021)


Ranta, S., Sajaniemi, N., Eskelinen, M., & Lämsä, T. (2021). Päivähoidosta varhaiskasvatukseen : pedagogisen toiminnan edellytykset suomalaisessa päivähoidossa ja varhaiskasvatuksessa. Kasvatus ja aika, 15(2), 60-72. https://doi.org/10.33350/ka.103194


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Ranta, Samuli; Sajaniemi, Nina; Eskelinen, Mervi; Lämsä, Tiina

Journal or series: Kasvatus ja aika

eISSN: 1797-2299

Publication year: 2021

Publication date: 24/06/2021

Volume: 15

Issue number: 2

Pages range: 60-72

Publisher: Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.33350/ka.103194

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76993


Abstract

Suomessa päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vaikuttavuuden yhtenä mittarina on ollut koulussa tai työelämässä menestyminen. Päivähoidolle ja varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet ovat aina tavalla tai toisella liittyneet yhteiskunnan taloudellispoliittisiin olosuhteisiin, josta käsin ne ovat ohjanneet myös toiminnan sisältöjä ja laatua. Laadunarvioinnin lähtökohtana ovat olleet palvelujärjestelmän mahdollisuudet vastata työelämän ja perheen tarpeisiin. Lasten kokonaisvaltaiseen oppimiseen ja hyvinvointiin tähtäävän pedagogiikan arviointi on sen sijaan jäänyt vähemmälle huomiolle. Tässä katsauksessa keskitytään tarkastelemaan päivähoidossa ja varhaiskasvatuksessa tapahtuneiden rakenteellisten muutosten vaikutuksia pedagogisen toiminnan toteuttamiseen.


Keywords: early childhood education and care; day care; day care centres; pedagogy; evaluation; learning; well-being; development (active); objectives; quality; quality assessment


Contributing organizations

JYU units:


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2021


Last updated on 2022-20-09 at 15:58