D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Opettajankoulutuksen vetovoima (2020)


Heikkinen, H. L. T., Utriainen, J., Markkanen, I., Pennanen, M., Taajamo, M., & Tynjälä, P. (2020). Opettajankoulutuksen vetovoima. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2020:26. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162423


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Heikkinen, Hannu L. T.; Utriainen, Jukka; Markkanen, Ilona; Pennanen, Matti; Taajamo, Matti; Tynjälä, Päivi

eISBN: 978-952-263-818-2

Lehti tai sarja: Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

ISSN: 1799-0343

eISSN: 1799-0351

Julkaisuvuosi: 2020

Sarjan numero: 2020:26

Kirjan kokonaissivumäärä: 77

Kustantaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kustannuspaikka: Helsinki

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162423

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Selvityksessä kartoitettiin opettajankoulutuksen vetovoimaan vaikuttavia tekijöitä. Korkeakouluopintojaan suunnittelevien nuorten käsityksiä opettajankoulutuksesta ja opettajan työstä tutkittiin haastattelujen ja verkkokyselyn avulla. Lukiolaisia (n = 6310) pyydettiin arvioimaan opettajankoulutuksen houkuttelevuutta ja opettajan työtä mahdollisena tulevaisuuden ammattina. Vertailuaineistona olivat opettajaksi opiskelevien (n = 981), opinto-ohjaajien (n = 64) ja opettajankouluttajien (n = 461) käsitykset opettajankoulutuksen vetovoimaisuudesta. Mielikuvat opettajankoulutuksesta ovat myönteisiä: koulutusta pidettiin laadukkaana ja hyviä valmiuksia antavana. Vetovoimaa vahvistavat käsitykset opettajan työn luonteesta ja merkityksestä yhteiskunnalle. Vetovoimaa vähentävät mielikuvat opettajien työoloista. Tehokkaimpia tapoja lisätä sitä on vahvistaa mielikuvaa työoloista. Työn edellytykset on tärkeää turvata sekä huolehtia ammatillisesta autonomiasta ja korkeasta koulutustasosta. Uusien opettajien tuen järjestämiselle on tarvetta. Valtakunnalliset opiskelijavalinnat ovat oikeansuuntaista kehitystä. Opinto-ohjausta tulee kehittää ja yhteistyötä korkeakoulujen ja lukioiden välillä tiivistää. Vetovoiman kehittymisen seurantaa tulee jatkaa ja yhdistää siihen opettajatarpeen ennakointi. Päätöksenteon ja hallinnon parantamiseksi opettajankoulutuksen tilastointia on hyvä yhdenmukaistaa.


YSO-asiasanat: opettajankoulutus; opettajat; koulutus; koulutusalat; vetovoimaisuus; opiskelijat; käsitykset; mielikuvat; ammatillinen opettajankoulutus; oppilaanohjaus


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä


Viimeisin päivitys 2021-11-08 klo 09:17