Väitöstutkimusta "Monimediaisen kieltenopetuksen vaikutuksia oppijan autonomiaan, motivaatioon ja vapaa-ajan kielen käyttöön" varten kerätty aineisto


Markkanen, Marjo. (2021). The research data collected for the dissertation "The impact of multimodal language teaching on learner autonomy, motivation, and free time language usage". V. 1.8.2018. University of Jyväskylä. https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/79166.


JYU-tekijät:
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä

Kaikki tekijät: Markkanen, Marjo

Rahoittajat: Jyväskylän yliopisto

Oikeudenhaltijat:


Saatavuus ja tunnisteet

Saatavuustieto: Ei saatavilla

Aineiston julkaisuvuosi: 2021

URN-tunniste alkuperäisessä julkaisupaikassa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202112236148

DOI-tunniste alkuperäisessä julkaisupaikassa: https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/79166

URN-tunniste JYXissä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202112236148

DOI-tunniste JYXissä: https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/79166


Aineiston kuvailu

Kuvaus: Aineisto on kerätty väitöstutkimusta "Monimediaisen kieltenopetuksen vaikutuksia oppijan autonomiaan, motivaatioon ja vapaa-ajan kielen käyttöön" varten vuosina 2016-2018. Aineisto kerättiin yhden peruskoulun saksan B2-kielen ryhmän 8. ja 9. luokan opintojen aikana (N=14) ja se koostuu neljästä kyselystä, kahdesta haastattelusta, kahdeksasta oppimistehtävästä, niihin liittyvistä tuotoksista ja palautekyselyistä sekä oppijoiden tekemistä piirroksista.

Aineiston kieli: suomi

Vapaat asiasanat: monimediainen pedagogiikka; oppijan autonomia; motivaatio; kielenoppimiskäsitys; kielenoppimisprosessi; monikielisyys

YSO-asiasanat: pedagogiikka; kielen oppiminen; opiskelumotivaatio; monikielisyys

Tieteenalat : 6121 Kielitieteet

Käsitteletkö erityisiä henkilötietoryhmiä tutkimuksessasi?: Ei


Aineistoon liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2023-24-07 klo 12:01