CopaGloba – Yhteisvanhemmuuteen oppimassa: pitkittäistutkimusaineisto yhteisvanhemmuuden rakentumisesta vanhemmuuteen siirtymävaiheessa


Rönkä, Anna; Böök, Marja; Kuusiaho, Inka-Liisa; Lindroos, Emmi; Moilanen, Johanna; Moilanen, Sanna; Ranta, Minna; Räikkönen, Eija; Malinen, Kaisa; Kokkinen, Katja; Tammelin, Mia; Kekkonen, Marjatta. (2022). CopaGloba – Learning to coparent: A longitudinal data on construction of coparenting in transition to parenthood. V. 1.8.2022. University of Jyväskylä. https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/83268.


JYU-tekijät
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Kyllä
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Ei
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Ei
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Ei
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Ei
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Ei
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Ei
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Ei

Kaikki tekijätRönkä, Anna; Böök, Marja; Kuusiaho, Inka-Liisa; Lindroos, Emmi; Moilanen, Johanna; Moilanen, Sanna; Ranta, Minna; Räikkönen, Eija; Malinen, Kaisa; Kokkinen, Katja; Tammelin, Mia; Kekkonen, Marjatta

YhteystiedotKaisa Malinen, +358503602104, kaisa.malinen@jamk.fi

RahoittajatSuomen Akatemia

Oikeudenhaltijat

Muut tutkimuksen toteuttamiseen osallistuneet


Saatavuus ja tunnisteet

SaatavuustietoOta yhteyttä omistajaan

Aineiston julkaisuvuosi2022

URN-tunniste alkuperäisessä julkaisupaikassahttp://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202209164612

DOI-tunniste alkuperäisessä julkaisupaikassahttps://doi.org/10.17011/jyx/dataset/83268

URN-tunniste JYXissähttp://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202209164612

DOI-tunniste JYXissähttps://doi.org/10.17011/jyx/dataset/83268


Aineiston kuvailu

KuvausCopaGloba-hankkeessa tutkittiin vanhempien välisen yhteistyön eli yhteisvanhemmuuden kehittymistä ja päivittäisiä muutoksia ja selvitettiin, millä tavalla perhe- ja työpolitiikka, perhepalvelut sekä vallitsevat kulttuuriset odotukset heijastuvat yhteisvanhemmuuden kehittymiseen. Tutkimuksessa yhteisvanhemmuutta tarkasteltiin perheen, lähiyhteisön ja laajemman kulttuurin näkökulmista. Tutkimuksen aineistonkeruu alkoi 1.4.2020 ja päättyi 30.6.2022. Tutkimuksessa kerättiin a) vanhempien yksilöhaastatteluaineisto (myöhäisraskaus N=92; ja lapsi 1,5v N=91), b) vanhempien mobiilipäiväkirja-aineisto (lapsi 4-6kk N=276; ja lapsi 1,5v N=268), c) vanhempien kyselyaineisto (myöhäisraskaus N=306; lapsi 4-6kk N=273; ja lapsi 1,5v N=267), d) vanhempien ryhmähaastatteluaineisto pelillisessä verkkovalmennuksessa (N=26) sekä e) perhepalvelujen ammattilaisten ryhmähaastatteluaineisto (N=21). Lisäksi tutkimuksessa haastateltiin vanhempia Japanista ja Portugalista, mutta tämä tutkimusaineisto sisältää vain Suomessa kerätyt aineistot. Suomen Akatemian rahoittama pitkittäistutkimus toteutettiin vuosien 2019–2023 aikana. Tutkimuksen toteuttivat Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu yhteistyössä THL:n ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Aineiston kielisuomi

Vapaat asiasanatodotukset; raskaus; esikoislapset; ensimmäisen lapsen vanhemmat; vanhemmuus; yhteisvanhemmuus; vanhemmuuteen siirtymävaihe; perheellistyminen; perheet; arki; pandemia; hyvinvointi; resilienssi; vertaistuki; ammattilaiset; kasvatus; aikuisen oppiminen; oppimispelit; pelillisyys; verkkovalmennus; perhevalmennus; perhekeskukset; perhepalvelut; perhepolitiikka; työn ja perheen vuorovaikutus; työssäkäynti; työkulttuuri; työpolitiikka; haastattelut; ryhmähaastattelut; kyselyt; mobiilipäiväkirjat; Ecological Momentary Assessment (EMA)

YSO-asiasanatodotuksetraskausesikoisetvanhemmatvanhemmuussiirtymävaiheetperheellistyminenperheetarkipandemiathyvinvointiresilienssivertaistukiammattilaisetkasvatusoppiminenoppimispelitverkkoympäristöperhevalmennusperhekeskuksetperhepolitiikkatyössäkäyntityökulttuurityöpolitiikkahaastattelutryhmähaastattelutpäiväkirjat

Tieteenalat 515 Psykologia516 Kasvatustieteet520 Muut yhteiskuntatieteet5141 Sosiologia5142 Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka

SeurantakohteetKasvatustiede (Kasvatustieteiden laitos KASLA) (Opettajankoulutuslaitos OKL) (Normaalikoulu NORSSI) KASHyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö (Jyväskylän yliopisto JYU) JYU.WellSosiaalityö (Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos YFI) STOLapset, perheet ja sosiaalinen kestävyys (Jyväskylän yliopisto JYU) SOSUS

Käsitteletkö erityisiä henkilötietoryhmiä tutkimuksessasi?Ei


Aineistoon liittyvät Converiksessa olevat hankkeet


Aineistoon liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2024-04-04 klo 14:22