CopaGloba – Yhteisvanhemmuuteen oppimassa: pitkittäistutkimusaineisto yhteisvanhemmuuden rakentumisesta vanhemmuuteen siirtymävaiheessa


Rönkä, Anna; Böök, Marja; Kuusiaho, Inka-Liisa; Lindroos, Emmi; Moilanen, Johanna; Moilanen, Sanna; Ranta, Minna; Räikkönen, Eija; Malinen, Kaisa; Kokkinen, Katja; Tammelin, Mia; Kekkonen, Marjatta. (2022). CopaGloba – Learning to coparent: A longitudinal data on construction of coparenting in transition to parenthood. V. 1.8.2022. University of Jyväskylä. https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/83268.


JYU-tekijät:
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Ei
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Ei
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Ei
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Ei
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Ei
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Ei
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Ei

Kaikki tekijät: Rönkä, Anna; Böök, Marja; Kuusiaho, Inka-Liisa; Lindroos, Emmi; Moilanen, Johanna; Moilanen, Sanna; Ranta, Minna; Räikkönen, Eija; Malinen, Kaisa; Kokkinen, Katja; Tammelin, Mia; Kekkonen, Marjatta

Yhteystiedot: Kaisa Malinen, +358503602104, kaisa.malinen@jamk.fi

Rahoittajat: Suomen Akatemia

Oikeudenhaltijat:

Muut tutkimuksen toteuttamiseen osallistuneet:


Saatavuus ja tunnisteet

Saatavuustieto: Ota yhteyttä omistajaan

Aineiston julkaisuvuosi: 2022

URN-tunniste alkuperäisessä julkaisupaikassa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202209164612

DOI-tunniste alkuperäisessä julkaisupaikassa: https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/83268

URN-tunniste JYXissä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202209164612

DOI-tunniste JYXissä: https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/83268


Aineiston kuvailu

Kuvaus: CopaGloba-hankkeessa tutkittiin vanhempien välisen yhteistyön eli yhteisvanhemmuuden kehittymistä ja päivittäisiä muutoksia ja selvitettiin, millä tavalla perhe- ja työpolitiikka, perhepalvelut sekä vallitsevat kulttuuriset odotukset heijastuvat yhteisvanhemmuuden kehittymiseen. Tutkimuksessa yhteisvanhemmuutta tarkasteltiin perheen, lähiyhteisön ja laajemman kulttuurin näkökulmista. Tutkimuksen aineistonkeruu alkoi 1.4.2020 ja päättyi 30.6.2022. Tutkimuksessa kerättiin a) vanhempien yksilöhaastatteluaineisto (myöhäisraskaus N=92; ja lapsi 1,5v N=91), b) vanhempien mobiilipäiväkirja-aineisto (lapsi 4-6kk N=276; ja lapsi 1,5v N=268), c) vanhempien kyselyaineisto (myöhäisraskaus N=306; lapsi 4-6kk N=273; ja lapsi 1,5v N=267), d) vanhempien ryhmähaastatteluaineisto pelillisessä verkkovalmennuksessa (N=26) sekä e) perhepalvelujen ammattilaisten ryhmähaastatteluaineisto (N=21). Lisäksi tutkimuksessa haastateltiin vanhempia Japanista ja Portugalista, mutta tämä tutkimusaineisto sisältää vain Suomessa kerätyt aineistot. Suomen Akatemian rahoittama pitkittäistutkimus toteutettiin vuosien 2019–2023 aikana. Tutkimuksen toteuttivat Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu yhteistyössä THL:n ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Aineiston kieli: suomi

Vapaat asiasanat: odotukset; raskaus; esikoislapset; ensimmäisen lapsen vanhemmat; vanhemmuus; yhteisvanhemmuus; vanhemmuuteen siirtymävaihe; perheellistyminen; perheet; arki; pandemia; hyvinvointi; resilienssi; vertaistuki; ammattilaiset; kasvatus; aikuisen oppiminen; oppimispelit; pelillisyys; verkkovalmennus; perhevalmennus; perhekeskukset; perhepalvelut; perhepolitiikka; työn ja perheen vuorovaikutus; työssäkäynti; työkulttuuri; työpolitiikka; haastattelut; ryhmähaastattelut; kyselyt; mobiilipäiväkirjat; Ecological Momentary Assessment (EMA)

YSO-asiasanat: odotukset; raskaus; esikoiset; vanhemmat; vanhemmuus; siirtymävaiheet; perheellistyminen; perheet; arki; pandemiat; hyvinvointi; resilienssi; vertaistuki; ammattilaiset; kasvatus; oppiminen; oppimispelit; verkkoympäristö; perhevalmennus; perhekeskukset; perhepolitiikka; työssäkäynti; työkulttuuri; työpolitiikka; haastattelut; ryhmähaastattelut; päiväkirjat

Tieteenalat : 515 Psykologia; 516 Kasvatustieteet; 520 Muut yhteiskuntatieteet; 5141 Sosiologia; 5142 Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka

Sisäiset seurantakohteet: Hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö (Jyväskylän yliopisto JYU) JYU.Well

Profiloitumisalue: Hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö (Jyväskylän yliopisto JYU) JYU.Well

Käsitteletkö erityisiä henkilötietoryhmiä tutkimuksessasi?: Ei


Aineistoon liittyvät Converiksessa olevat hankkeet


Aineistoon liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2023-07-08 klo 15:30