Syntyjäänkö diginatiivi? - Digilaitteiden käytön ja liikkumisen yhteydet päiväkoti-ikäisillä lapsilla


Hasanen, Elina; Koivukoski, Henriikka; Vehmas, Hanna-Mari; Sääkslahti, Arja; Chua, Terence; Lee Yong, Tay; Komar, John; Chia, Michael (2022). International iPreschooler Surveillance Study Among Asians and otheRs (IISSAAR) Finland. V. 14.1.2022. https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/81629.


JYU-tekijät:
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Ei
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Ei
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä

Kaikki tekijät: Hasanen, Elina; Koivukoski, Henriikka; Vehmas, Hanna-Mari; Sääkslahti, Arja; Chua, Terence; Lee Yong, Tay; Komar, John; Chia, Michael

Rahoittajat: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Oikeudenhaltijat:

Muut tutkimuksen toteuttamiseen osallistuneet:


Saatavuus ja tunnisteet

Saatavuustieto: Ota yhteyttä omistajaan

Aineiston julkaisuvuosi: 2022

URN-tunniste JYXissä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202206103237

DOI-tunniste JYXissä: https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/81629


Aineiston kuvailu

Kuvaus: Tämä aineisto on Suomen osa kansainvälisestä International iPreschooler Surveillance Study Among Asians and otheRs (IISSAAR) -tutkimushankkeen aineistosta. Kyselyaineisto on kerätty 2-6-vuotiaiden lasten huoltajilta, ja se kattaa muuttujat lasten ja heidän huoltajiensa digitaalisen median käytöstä, lasten ei-digitaalisista ajanvietteistä sekä lasten ja heidän huoltajiensa taustatiedoista. Poikkileikkausaineisto on kerätty 56 kunnassa vuosina 2019, 2020 ja 2021 (n = 13 104).

Lapset ja nuoret käyttävät paljon digitaalista mediaa. Tietoa päiväkoti-ikäisten lasten digitaalisen median käytön laajuudesta ei ole. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella päiväkoti-ikäisten lasten digitaalisen median käyttöä ja sen yhteyttä digitaaliseen ja ei-digitaaliseen käyttäytymiseen, fyysiseen leikkiin sekä uneen päiväkotiajan ulkopuolella arkisin ja viikonloppuisin eri puolilla Suomea, osana kansainvälistä tutkimusta.

Löydöksiä peilataan Maailman terveysjärjestö WHO:n 24 tunnin suosituksiin, jotka koskevat päiväkoti-ikäisten lasten fyysistä aktiivisuutta, paikallaanoloa (mukaan lukien digimedian käyttö) ja unta. Tuloksia verrataan Suomen ja Aasian maiden sisällä ja välillä. Aineisto voi toimia pohjana päiväkoti-ikäisten ruutumedian käyttöä, liikuntaa ja unta
koskevien suositusten kehittämiseen sekä alaan liittyvään lisätutkimukseen.

Aineiston kieli: suomi; englanti; ruotsi; venäjä

YSO-asiasanat: esikouluikäiset; diginatiivit; ruutuaika; liikunta

Tieteenalat : 315 Liikuntatiede

Käsitteletkö erityisiä henkilötietoryhmiä tutkimuksessasi?: Kyllä


Aineistoon liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2022-10-06 klo 13:22