CopaGloba – Yhteisvanhemmuuteen oppimassa: pitkittäistutkimusaineisto yhteisvanhemmuuden rakentumisesta vanhemmuuteen siirtymävaiheessa (vanhempien mobiilipäiväkirja-aineisto)


Rönkä, Anna; Lindroos, Emmi; Ranta, Minna; Räikkönen, Eija; Malinen, Kaisa. (2022). CopaGloba – Learning to coparent: A longitudinal data on construction of coparenting in transition to parenthood (mobile diary data of parents). V. 1.9.2022. University of Jyväskylä. https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/83269.


JYU-tekijät
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Kyllä
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Ei
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Ei
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Ei

Kaikki tekijätRönkä, Anna; Lindroos, Emmi; Ranta, Minna; Räikkönen, Eija; Malinen, Kaisa

YhteystiedotKaisa Malinen, +358503602104, kaisa.malinen@jamk.fi

RahoittajatSuomen Akatemia

Oikeudenhaltijat


Saatavuus ja tunnisteet

SaatavuustietoOta yhteyttä omistajaan

Aineiston julkaisuvuosi2022

URN-tunniste alkuperäisessä julkaisupaikassahttp://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202209164613

DOI-tunniste alkuperäisessä julkaisupaikassahttps://doi.org/10.17011/jyx/dataset/83269

URN-tunniste JYXissähttp://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202209164613

DOI-tunniste JYXissähttps://doi.org/10.17011/jyx/dataset/83269


Aineiston kuvailu

KuvausCopaGloba-hankkeessa tutkittiin vanhempien välisen yhteistyön eli yhteisvanhemmuuden kehittymistä ja päivittäisiä muutoksia ja selvitettiin, millä tavalla perhe- ja työpolitiikka, perhepalvelut sekä vallitsevat kulttuuriset odotukset heijastuvat yhteisvanhemmuuden kehittymiseen. Tutkimuksessa yhteisvanhemmuutta tarkasteltiin perheen, lähiyhteisön ja laajemman kulttuurin näkökulmista. Tutkimuksessa kerättiin vanhempien mobiilipäiväkirja-aineisto (lapsi 4-6kk N=276; ja lapsi 1,5v N=268). Aineistonkeruu alkoi 1.11.2020 ja päättyi 30.6.2022. Vanhempien mobiilipäiväkirja-aineiston lisäksi tutkimuksessa kerättiin a) vanhempien yksilöhaastatteluaineisto, b) vanhempien kyselyaineisto, c) vanhempien ryhmähaastatteluaineisto pelillisessä verkkovalmennuksessa sekä d) perhepalvelujen ammattilaisten ryhmähaastatteluaineisto. Lisäksi toteutettiin vanhempien yksilöhaastattelut Japanissa ja Portugalissa. Suomen Akatemian rahoittama pitkittäistutkimus toteutettiin vuosien 2019–2023 aikana. Tutkimuksen toteuttivat Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu yhteistyössä THL:n ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Aineiston kielisuomi

Vapaat asiasanatodotukset; raskaus; esikoislapset; ensimmäisen lapsen vanhemmat; vanhemmuus; yhteisvanhemmuus; vanhemmuuteen siirtymävaihe; perheellistyminen; perheet; arki; pandemia; hyvinvointi; resilienssi; kasvatus; aikuisen oppiminen; työssäkäynti; mobiilipäiväkirjat; Ecological Momentary Assessment (EMA)

YSO-asiasanatodotuksetraskausesikoisetvanhemmatvanhemmuussiirtymävaiheetperheellistyminenperheetarkipandemiathyvinvointiresilienssikasvatusoppiminentyössäkäyntipäiväkirjat

Tieteenalat 515 Psykologia516 Kasvatustieteet520 Muut yhteiskuntatieteet5141 Sosiologia5142 Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka

SeurantakohteetKasvatustiede (Kasvatustieteiden laitos KASLA) (Opettajankoulutuslaitos OKL) (Normaalikoulu NORSSI) KASHyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö (Jyväskylän yliopisto JYU) JYU.WellSosiaalityö (Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos YFI) STOLapset, perheet ja sosiaalinen kestävyys (Jyväskylän yliopisto JYU) SOSUS

Käsitteletkö erityisiä henkilötietoryhmiä tutkimuksessasi?Ei


Aineistoon liittyvät Converiksessa olevat hankkeet


Aineistoon liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2024-04-04 klo 14:22