CopaGloba – Yhteisvanhemmuuteen oppimassa: pitkittäistutkimusaineisto yhteisvanhemmuuden rakentumisesta vanhemmuuteen siirtymävaiheessa (vanhempien ryhmähaastatteluaineisto pelillisessä verkkovalmennuksessa)


Rönkä, Anna; Malinen, Kaisa; Kokkinen, Katja. (2022). CopaGloba – Learning to coparent: A longitudinal data on construction of coparenting in transition to parenthood (focus group interview data of parents in online game-based parental group). V. 1.8.2022. University of Jyväskylä. https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/83272.


JYU-tekijät:
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä

Kaikki tekijät: Rönkä, Anna; Malinen, Kaisa; Kokkinen, Katja

Yhteystiedot: Kaisa Malinen, +358503602104, kaisa.malinen@jamk.fi

Rahoittajat: Suomen Akatemia

Oikeudenhaltijat:


Saatavuus ja tunnisteet

Saatavuustieto: Ota yhteyttä omistajaan

Aineiston julkaisuvuosi: 2022

URN-tunniste alkuperäisessä julkaisupaikassa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202209164616

DOI-tunniste alkuperäisessä julkaisupaikassa: https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/83272

URN-tunniste JYXissä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202209164616

DOI-tunniste JYXissä: https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/83272


Aineiston kuvailu

Kuvaus: CopaGloba-hankkeessa tutkittiin vanhempien välisen yhteistyön eli yhteisvanhemmuuden kehittymistä ja päivittäisiä muutoksia ja selvitettiin, millä tavalla perhe- ja työpolitiikka, perhepalvelut sekä vallitsevat kulttuuriset odotukset heijastuvat yhteisvanhemmuuden kehittymiseen. Tutkimuksessa yhteisvanhemmuutta tarkasteltiin perheen, lähiyhteisön ja laajemman kulttuurin näkökulmista. Tutkimuksessa kerättiin vanhempien ryhmähaastatteluaineisto pelillisessä verkkovalmennuksessa (N=26). Aineistonkeruu alkoi 1.3.2021 ja päättyi 31.5.2021. Vanhempien ryhmähaastatteluaineiston lisäksi tutkimuksessa kerättiin a) vanhempien yksilöhaastatteluaineisto, b) vanhempien mobiilipäiväkirja-aineisto, c) vanhempien kyselyaineisto d) sekä perhepalvelujen ammattilaisten ryhmähaastatteluaineisto. Lisäksi toteutettiin vanhempien yksilöhaastattelut Japanissa ja Portugalissa. Suomen Akatemian rahoittama pitkittäistutkimus toteutettiin vuosien 2019–2023 aikana. Tutkimuksen toteuttivat Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu yhteistyössä THL:n ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Aineiston kieli: suomi

Vapaat asiasanat: odotukset; raskaus; esikoislapset; ensimmäisen lapsen vanhemmat; vanhemmuus; yhteisvanhemmuus; vanhemmuuteen siirtymävaihe; perheellistyminen; perheet; arki; pandemia; hyvinvointi; resilienssi; vertaistuki; kasvatus; aikuisen oppiminen; oppimispelit; pelillisyys; verkkovalmennus, perhevalmennus; perhepalvelut; perhepolitiikka; työn ja perheen vuorovaikutus; työssäkäynti; työkulttuuri; työpolitiikka; ryhmähaastattelut

YSO-asiasanat: odotukset; raskaus; esikoiset; vanhemmat; vanhemmuus; siirtymävaiheet; perheellistyminen; perheet; arki; pandemiat; hyvinvointi; resilienssi; vertaistuki; kasvatus; oppiminen; oppimispelit; verkkoympäristö; perhevalmennus; perhepolitiikka; työssäkäynti; työkulttuuri; työpolitiikka; ryhmähaastattelut

Tieteenalat : 515 Psykologia; 516 Kasvatustieteet; 520 Muut yhteiskuntatieteet; 5141 Sosiologia; 5142 Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka

Sisäiset seurantakohteet: Hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö (Jyväskylän yliopisto JYU) JYU.Well

Profiloitumisalue: Hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö (Jyväskylän yliopisto JYU) JYU.Well

Käsitteletkö erityisiä henkilötietoryhmiä tutkimuksessasi?: Ei


Aineistoon liittyvät Converiksessa olevat hankkeet


Aineistoon liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2023-07-08 klo 15:27