AllRead: Digitaalinen oppimisympäristö GraphoLearn lukutaidon kehitystä tukemassa - pilottiaineistot


Richardson, Ulla; Nieminen, Lea; Aoia, Linda; Halttunen, Mika; Väkeväinen, Nina; Malessa, Eva; Rantanen, Vesa (2022). AllRead: The digital environment, GraphoLearn, for supporting reading development - data from pilot studies. V. 31.7.2027. https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/82412.


JYU-tekijät:
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Ei
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Ei
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Ei
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Ei

Kaikki tekijät: Richardson, Ulla; Nieminen, Lea; Aoia, Linda; Halttunen, Mika; Väkeväinen, Nina; Malessa, Eva; Rantanen, Vesa

Rahoittajat: Fondation Botnar

Oikeudenhaltijat:


Saatavuus ja tunnisteet

Saatavuustieto: Ota yhteyttä omistajaan

Aineiston julkaisuvuosi: 2022

URN-tunniste JYXissä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202207293970

DOI-tunniste JYXissä: https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/82412


Aineiston kuvailu

Kuvaus: Hankkeemme pilottitutkimuksissa tarkasteltiin 1–2-luokkalaisten lasten lukutaidon kehittymistä digitaalisen oppimispelin eri versioiden avulla. Tämä tutkimusaineisto sisältää tutkimukseen osallistuneiden lasten pelilokitiedoista sekä peliin integroitujen arviointitehtävien tuloksista koottuja .csv-tiedostoja. Lisäksi aineisto sisältää numerodataksi (.csv) muutetut huoltajainkyselyn vastaukset, joissa kartoitettiin lasten demografisia taustatietoja sekä tietoja lapsen lukemaan oppimisesta ja lähisuvussa mahdollisesti ilmenneistä lukivaikeuksista.

Aineistojen ensimmäinen osio kerättiin vuonna 2019 tehdyssä pilottitutkimuksessa, jossa verrattiin Ekapeli englanti -peliä pelanneiden ryhmien ja GraphoLearn English phoneme -peliä pelanneen kontrolliryhmän (n 17) tuloksia englannin- ja suomenkielisten sanojen lukemisessa. Pelaavaan tutkimusryhmään (n 55) kuului kaksi 2-luokkaa ja yksi 1–2-luokkalaisista koostuva ryhmä. Kontrolliryhmänä (n 17) toimi yksi 2-luokka. Aineiston toinen osio kerättiin vuonna 2020–2021 tehdyssä tutkimusinterventiossa, jossa testattiin Professori Pörröpää ja Lukukupla -pelin toimivuutta 1–2-luokkalaisilla lapsilla 17 luokassa, jotka jaettiin satunnaisesti pelaaviin ryhmiin ja kontrolliryhmiin. Tutkimukseen osallistui 223 lasta, joista 124 pelasi tutkimuspeliä ja 99 kuului kontrolliryhmään.

Aineiston kieli: suomi; englanti

Vapaat asiasanat: lukutaidon kehittyminen; lukemaan oppiminen; digitaaliset oppimispelit, lukemisen häiriöt; lukutaidon ja siihen liittyvien taustataitojen arviointi

YSO-asiasanat: lukutaito; oppimispelit; oppiminen; tietokoneavusteinen oppiminen; lukihäiriöt; digitaaliset pelit; dysleksia; arviointimenetelmät

Tieteenalat : 616 Muut humanistiset tieteet; 112 Tilastotiede; 113 Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet; 6121 Kielitieteet; 516 Kasvatustieteet

Käsitteletkö erityisiä henkilötietoryhmiä tutkimuksessasi?: Kyllä


Aineistoon liittyvät Converiksessa olevat hankkeet


Viimeisin päivitys 2022-29-07 klo 07:44