Rikkinäistä suomea -hankkeen tilastoanalyysiaineisto


Hirvelä, Tuija; Neittaanmäki, Reeta; Ahola, Sari; Halonen, Mia (2023). Statistical analyses of project Broken Finnish (Rikkinäistä suomea). V. 30.8.2022. https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/85234.


JYU-tekijät:
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä

Kaikki tekijät: Hirvelä, Tuija; Neittaanmäki, Reeta; Ahola, Sari; Halonen, Mia

Rahoittajat: Suomen Akatemia

Oikeudenhaltijat:


Saatavuus ja tunnisteet

Saatavuustieto: Ota yhteyttä omistajaan

Aineiston julkaisuvuosi: 2023

URN-tunniste JYXissä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202301301521

DOI-tunniste JYXissä: https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/85234


Aineiston kuvailu

Kuvaus: Rikkinäistä suomea -Akatemia-hankeaineiston R-, facets-, MFRM-analyyseja. Esimerkiksi vuorovaikutuksia seuraavien muuttujien/tekijöiden välillä: arviointikriteerit (yleistaitotasoarvio; yleiskriteeri, sujuvuus, koherenssi, rakenteiden tarkkuus, sanasto ja idiomaattisuus) skaalalla 1-6. Suorittajien L1:t eli ensikielet: thai, viro, suomenruotsi, arabia, venäjä. Arvijoijien tekemä ensikielen tunnistaminen/oletus (avovastauksia analysoituina ja muutettuina numeeriseen muotoon analyyseja varten).

Lisänä taustatietoja arviojista ja suorittajista Yleisten kielitutkintojen pitkittäisaineistosta: 1)arvioijat, esim. koulutus, ikä, arvioijakokemus, 2) osallistujat, esim. ensikieli, kansalaisuus, koulutus, suomen kielen opinnot.

Aineiston kieli: suomi

Vapaat asiasanat: Yleiset kielitutkinnot (YKI); kielitaidon arviointi; suorittajan ensikielNational certificate of Language proficiency; Language proficiency rating; L1 effects on rating; Finnish test; Citizenship application; Thai, Estonian, Finland Swedish, Arabic and Russian first languages L1en

YSO-asiasanat: kielikokeet; kansalaisuus; tasa-arvopolitiikka; kielen omaksuminen; kielitutkinnot; suomi toisena kielenä; thain kieli; viron kieli; venäjän kieli; arabian kieli; suomenruotsi; yhdenvertaisuus; lainsäädäntö; kielilaki; aikuisten kielitaitotutkinto; kansalaisuuslaki; suullinen kielitaito; kriteerit; henkilöarviointi; väestötilastot; tilastointi; tilastot; tilastotiede

Tieteenalat : 112 Tilastotiede

Käsitteletkö erityisiä henkilötietoryhmiä tutkimuksessasi?: Kyllä


Viimeisin päivitys 2023-30-01 klo 10:00