Aineisto väitöskirjaa varten: Luokkahuonevuorovaikutus mobiililaitteiden ympärillä peruskoulun englannin tunneilla


Vänttinen, Minttu. Research data for dissertation: Classroom interaction around mobile devices in English lessons at Finnish comprehensive schools. V. 17.12.2021.


JYU-tekijät:
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä

Kaikki tekijät: Vänttinen, Minttu

Rahoittajat: Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Oikeudenhaltijat:


Saatavuus ja tunnisteet

Saatavuustieto: Ota yhteyttä omistajaan


Aineiston kuvailu

Kuvaus: Aineisto koostuu audio-videonauhoitteista englannin kielten tunneilta neljässä suomalaisessa peruskoulussa sekä näytöntallenteista, joita tehtiin neljällä tunnilla käytetyillä mobiililaitteilla. Yhteensä nauhoituksia on 19 oppitunnilta (n. 51,5 h) lukuvuodelta 2020-2021. Osallistuvat oppilaat olivat luokilta 4-9 (ikä 10-15 vuotta). Oppitunneilla käytettiin mobiililaitteita opiskelutarkoitukseen. Tutkimuksessa tarkastellaan oppilaiden välisen vuorovaikutuksen rakentumista mobiililaitteiden ympärillä luokkahuonekontekstissa.

Aineiston kieli: suomi; englanti

Vapaat asiasanat: luokkahuone; vuorovaikutus; vertaisvuorovaikutus; mobiililaitteet;

YSO-asiasanat: luokkatyöskentely; vertaisryhmät; sosiaalinen vuorovaikutus; vuorovaikutus; teknologia; mobiililaitteet

Käsitteletkö erityisiä henkilötietoryhmiä tutkimuksessasi?: Ei


Viimeisin päivitys 2022-21-09 klo 10:30