Aineisto väitöskirjaa varten: Luokkahuonevuorovaikutus mobiililaitteiden ympärillä peruskoulun englannin tunneilla


Vänttinen, Minttu (2022). Research data for dissertation: Classroom interaction around mobile devices in English lessons at Finnish comprehensive schools. V. 17.12.2021. https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/83323.


JYU-tekijät:
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä

Kaikki tekijät: Vänttinen, Minttu

Rahoittajat: Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Oikeudenhaltijat:


Saatavuus ja tunnisteet

Saatavuustieto: Ota yhteyttä omistajaan

Aineiston julkaisuvuosi: 2022

URN-tunniste JYXissä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202209264662

DOI-tunniste JYXissä: https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/83323


Aineiston kuvailu

Kuvaus: Aineisto koostuu audio-videonauhoitteista englannin kielten tunneilta neljässä suomalaisessa peruskoulussa sekä näytöntallenteista, joita tehtiin neljällä tunnilla käytetyillä mobiililaitteilla. Yhteensä nauhoituksia on 19 oppitunnilta (n. 51,5 h) lukuvuodelta 2020-2021. Osallistuvat oppilaat olivat luokilta 4-9 (ikä 10-15 vuotta). Oppitunneilla käytettiin mobiililaitteita opiskelutarkoitukseen. Tutkimuksessa tarkastellaan oppilaiden välisen vuorovaikutuksen rakentumista mobiililaitteiden ympärillä luokkahuonekontekstissa.

Aineiston kieli: suomi; englanti

Vapaat asiasanat: luokkahuone; vuorovaikutus; vertaisvuorovaikutus; mobiililaitteet;

YSO-asiasanat: luokkatyöskentely; vertaisryhmät; sosiaalinen vuorovaikutus; vuorovaikutus; teknologia; mobiililaitteet

Käsitteletkö erityisiä henkilötietoryhmiä tutkimuksessasi?: Ei


Viimeisin päivitys 2022-26-09 klo 14:56