Aineisto artikkeliin 'Monitoring organizational Article Processing Charges (APCs) using external sources: case Turku University Library'


Linna, Anna-Kaarina; Ylönen, Irene; Salmi, Anna (2022). Data for the article 'Monitoring organizational Article Processing Charges (APCs) using external sources: case Turku University Library'. https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/83986.


JYU-tekijät:
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä

Kaikki tekijät: Linna, Anna-Kaarina; Ylönen, Irene; Salmi, Anna

Rahoittajat: Turun yliopisto (TY); Tieteellisten Seurain Valtuuskunta; Avoimen tiedon keskus

Oikeudenhaltijat:


Saatavuus ja tunnisteet

Saatavuustieto: Ladattavissa verkosta

Aineiston julkaisuvuosi: 2022

URN-tunniste JYXissä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202211185273

DOI-tunniste JYXissä: https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/83986


Aineiston kuvailu

Kuvaus: Aineisto koostuu Turun yliopiston ja Turun yliopistollisen sairaalan vertaisarvioitujen julkaisujen kirjoittajamaksutiedoista eli APC-maksutiedoista vuosilta 2017-2108 sekä vertailuaineistosta, joka haettiin ulkoisista lähteistä (Web of Science, Scopus, Unpaywall). Aineiston tarkoitus on mahdollistaa vertailu organisaation sisäisen kirjoittajamaksukirjanpidon ja ulkoisista lähteistä saatavilla olevan kirjoittajamaksuja koskevan informaation välillä. Aineiston analyysin tavoitteena oli selvittää, miten iso osa organisaation maksamista kirjoittajamaksuista sisältyy sisäiseen kirjanpitoon, ja mikä osa jää kirjanpidon ulkopuolelle.

Aineiston kieli: englanti

YSO-asiasanat: kirjoittajamaksut; avoin tiede; tieteellinen julkaisutoiminta; open access

Tieteenalat : 616 Muut humanistiset tieteet

Käsitteletkö erityisiä henkilötietoryhmiä tutkimuksessasi?: Ei


Viimeisin päivitys 2022-18-11 klo 12:12