Pelillistetty kuntoutus polven tekonivelleikkauksen jälkeen (BEE-RCT)


Heinonen, Ari; Janhunen, Maarit; Aartolahti, Eeva; Katajapuu, Niina; Paloneva, Juha; Pamilo, Konsta; Oksanen, Airi, Keemu, Hannes; Karvonen, Mikko; Luimula, Mika; Korpelainen, Raija; Jämsä, Timo et al. (2023). Gamification in Knee Replacement Rehabilitation (BEE-RCT). V. 2.2.2023. University of Jyväskylä. https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/85350.


JYU-tekijät:
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Ei

Kaikki tekijät: Heinonen, Ari; Janhunen, Maarit; Aartolahti, Eeva; Katajapuu, Niina; Paloneva, Juha; Pamilo, Konsta; Oksanen, Airi, Keemu, Hannes; Karvonen, Mikko; Luimula, Mika; Korpelainen, Raija; Jämsä, Timo; Mäkelä, Keijo

Rahoittajat: Business Finland; Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö

Oikeudenhaltijat:


Saatavuus ja tunnisteet

Saatavuustieto: Ota yhteyttä omistajaan

Aineiston julkaisuvuosi: 2023

URN-tunniste alkuperäisessä julkaisupaikassa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202302031632

DOI-tunniste alkuperäisessä julkaisupaikassa: https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/85350

URN-tunniste JYXissä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202302031632

DOI-tunniste JYXissä: https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/85350


Aineiston kuvailu

Kuvaus: Gamification in Knee Replacement Rehabilitation (BEE-RCT) oli ei-sokkoutettu, satunnaistettu kontrolloitu kaksoiskeskustutkimus, jonka tarkoituksena oli tutkia 16 viikkoa kestäneen kotona toteutuneen pelillistetyn kuntoutuksen vaikuttavuutta fyysiseen toimintakykyyn ja kipuun henkilöillä, joille oli tehty polven tekonivelleikkaus (TKR) verrattuna tavanomaiseen leikkauksen jälkeiseen kotiharjoitteluun. Aineisto käsittää 52:n, iältään 60-75 vuotiaan osallistujan tiedot fyysisestä toimintakyvystä ja kivusta. Tiedot kerättiin neljässä aikapisteessä; alkutiedot, ennen TKR-leikkausta ja seurantatiedot 2, 4 ja 12 kuukautta TKR-leikkauksen jälkeen. Fyysistä toimintakykyä mitattiin testeillä ja kyselylomakkeilla. Testit olivat Timed Up and Go (liikkumiskyky), 10 metrin kävelynopeus (kävely), Short Physical Performance Battery (alaraajojen suorituskyky), isometrinen polven ojennus- ja taivutusvoima (lihasvoima) ja goniometri (polven liikelaajuus). Kipu mitattiin käyttäen VAS asteikkoa. Kyselylomakkeet olivat Oxford Knee Score OKS (polveen liittyvä toimintakyky ja kipu), WHO Disability Assessment Schedule WHODAS 2.0 (toimintarajoitteet) ja Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score KOOS (kipu, muut oireet, päivittäiset toiminnot, urheilu- ja vapaa-ajan toiminta, elämänlaatu).

Aineisto sisältää myös tiedot pelikokemuksesta mitattuna Game User Experience Satisfaction Scale - ja Positive System Usability Scale -kyselylomakkeilla 2 ja 4 kuukauden aikapisteissä, harjoittelun noudattaminen mitattuna pelitietokoneilla ja strukturoiduilla päiväkirjoilla interventiojakson ajalta, tyytyväisyyden leikattuun polveen kysyttynä kysymyksellä "Kuinka tyytyväinen olet leikattuun polveen" 2 ja 4 kuukauden aikapisteissä sekä vapaa-aikaan, hyötyliikuntaan ja työmatkaliikuntaa liittyvän fyysisen aktiivisuuden mitattuna strukturoiduilla päiväkirjoilla interventio- ja seurantajakson ajalta.

Lisäksi osallistujia haastateltiin 4 ja 12 kuukauden kohdalla laddering menetelmällä heidän näkemyksistä kuntoutusprosessista ja peliharjoittelusta. Haastatteluaineisto on tallennettu attribute-consequence-value -ketjuina. Lisäksi äänitteet on litteroitu.

Tutkimus on rekisteröity ClinicalTrials.gov-rekisterissä (tunniste NCT03717727): https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03717727?draw=2.

Aineiston kieli: suomi; englanti

Vapaat asiasanat: polven artroplastia; hyötypelit; pelillistäminen; terapeuttinen harjoittelu; kuntoutus; fysioterapia; Kinect; monimenetelmällisyys; satunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus

YSO-asiasanat: tekonivelet; hyötypelit; pelillistäminen; kuntoutus; fysioterapia; satunnaistetut vertailukokeet

Tieteenalat : 315 Liikuntatiede

Sisäiset seurantakohteet: Hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö (Jyväskylän yliopisto JYU) JYU.Well

Profiloitumisalue: Hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö (Jyväskylän yliopisto JYU) JYU.Well

Käsitteletkö erityisiä henkilötietoryhmiä tutkimuksessasi?: Kyllä


Aineistoon liittyvät Converiksessa olevat hankkeet


Aineistoon liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2023-10-10 klo 10:13