Vuorovaikutus, Kasvu ja Oppiminen (VUOKKO): Pitkittäistutkimus taaperoiästä viidennelle luokalle


Salminen, Jenni; Lerkkanen, Marja-Kristiina; Torppa, Minna; Koponen, Tuire; Ruotsalainen, Jenni; Eklund, Kenneth; Hamara, Matilda; Khanolainen, Daria; Laakso, Marja-Leena; Manu, Mari; Nurminen, Tiia et al. (2024). Interaction, Development and Learning (VUOKKO): A longitudinal study from toddlerhood to grade 5. University of Jyväskylä. https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/94856.


JYU-tekijät
 • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Kyllä
 • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)
 • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)
 • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)
 • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)
 • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)
 • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)
 • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)
 • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)
 • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)
 • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)
 • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)
 • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)
 • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)
 • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)
 • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)

Kaikki tekijätSalminen, Jenni; Lerkkanen, Marja-Kristiina; Torppa, Minna; Koponen, Tuire; Ruotsalainen, Jenni; Eklund, Kenneth; Hamara, Matilda; Khanolainen, Daria; Laakso, Marja-Leena; Manu, Mari; Nurminen, Tiia; Paakkari, Leena; Poikkeus, Anna-Maija; Pakarinen, Eija; Psyridou, Maria; Ulvinen, Emmi

RahoittajatEuroopan komissioSuomen AkatemiaTiina ja Antti Herlinin säätiöEmil Aaltosen Säätiö sr

Oikeudenhaltijat

Muut tutkimuksen toteuttamiseen osallistuneet


Saatavuus ja tunnisteet

SaatavuustietoOta yhteyttä omistajaan

Aineiston julkaisuvuosi2024

URN-tunniste alkuperäisessä julkaisupaikassahttp://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202405153623

DOI-tunniste alkuperäisessä julkaisupaikassahttps://doi.org/10.17011/jyx/dataset/94856

URN-tunniste JYXissähttp://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202405153623

DOI-tunniste JYXissähttps://doi.org/10.17011/jyx/dataset/94856


Aineiston kuvailu

KuvausVUOKKO pitkittäistutkimuksessa seurataan lasten kieleen, lukemiseen ja matematiikkaan liittyvien taitojen, motivaation ja emootioiden kehitystä sekä lasten oppimisympäristöissä (koti, päiväkoti, koulu) tapahtuvaa vuorovaikutusta. Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena on tutkia monipuolisesti lasten taitojen, motivaation ja oppimiseen liittyvien tunteiden kehitystä sekä ymmärtää paremmin yksilöllisiä kehityspolkuja ja kehitykseen liittyviä suojaavia- ja riskitekijöitä. Toisena tavoitteena on syventää ymmärrystä kotiympäristön ja vanhempien taitojen roolista lasten taitojen kehitykselle. Kolmantena tavoitteena on tuottaa uutta tietoa päiväkotiryhmien henkilöstön sekä luokanopettajien ja lasten välisestä vuorovaikutuksesta ja sen yhteydestä lasten kehitykseen ja oppimiseen.

Pitkittäistutkimuksen keinoin kartutetaan lisätietoa myös lapsen kasvu- ja oppimisympäristöjen (koti-päiväkoti-koulu) yhteisvaikutuksista kasvun, kehityksen ja oppimisen tukena. VUOKKO tutkimus alkoi 2 vuotiaiden lasten kanssa ja nykyisellä rahoituksella seurantaa voidaan jatkaa 5. luokalle, 11-12-vuoden ikään saakka.

VUOKKO-tutkimuksen aineiston muodostavat:

Lasten numeerisia ja matemaattisia taitoja, kielellisiä taitoja ja lukutaitoa, kriittistä lukutaitoa, itsesäätelyä ja sosiaalisia taitoja kartoittavat tehtävät.

Vanhempien matemaattisiin taitoihin, lukutaitoon ja niihin liittyviin kognitiivisiin taitoihin liittyvät tehtävät.

Vanhempien kyselyt sekä lastaan että itseään koskien: Lapsen numeeristen ja kielellisten taitojen kehitys, lasten ja vanhempien yhteiset puuhat, motivaatio (tehtäväkohtainen kiinnostus ja kokemus lapsesta oppijana suhteessa kieleen/lukemiseen ja matematiikkaan), matematiikkaan ja kieleen/lukemiseen liittyvät tunteet sekä lapsen uni ja temperamentti. Lisäksi vanhempien oma matematiikan ja lukemisen minäkuva ja matematiikkaan ja lukemiseen liittyvät asenteet ja tunteet.

Opettajan ja lasten välisen vuorovaikutuksen videonauhoitteet päiväkotien lapsiryhmien ja koululuokkien tyypillistä arjesta, ohjauksesta ja opetuksesta.

Opettajien (varhaiskasvatuksen henkilöstö ja luokanopettajat) kyselylomakkeet ohjaamiseen, opettamiseen ja omaan opettajuuteen, minäpystyvyyteen, emootioihin, motivaatioon ja opetussuunnitelmien sisältöihin perustuviin toimintoihin liittyen sekä opettajien työhyvinvoinnin näkökulmasta myös stressiin, työn imuun ammatilliseen kehittymiseen ja työyhteisön toimintaan liittyen.

Opettajien raportit yksittäisten lasten itsesäätelytaidoista, sosiaalisista taidoista, yksilöllisen tuen ja huomion määrästä ryhmässä ja lapsen kiinnostuksesta matematiikkaan.

Aineistosta julkaistaan omat erilliset, kattavat metadatansa ja tarkat kuvailut kahdessa osassa: varhaiskasvatus ja koululuokat 1-3 sekä toisena pakettina koululuokat 4-5.

VUOKKO tutkijat haluavat edistää avointa yhteistyötä tutkijoiden kanssa ja toivottavat heidät tervetulleeksi tarkastelemaan tutkimuksen aineistoja ja tekemään tutkimusta yhteistyössä hankkeen tutkijoiden kanssa. Tutkimusyhteistyöstä neuvotellaan ja yhteistyön tavat kirjataan VUOKKO tutkimuksen kirjoittajasopimukseen. Kirjoittajasopimuksessa määritellään myös tutkimusryhmässä yhteisesti neuvotellut toimintamallit liittyen pitkittäisaineiston hallintaan, pääsyoikeuksien määrittelemiseen ja kirjoittajarooleista sopimiseen sekä tutkimusryhmän tiedottamiseen uusista tutkimusideoista. Jos haluat tietää lisää tai olet kiinnostunut tutkimusyhteistyöstä, ota yhteyttä VUOKKO tutkijoihin sähköpostitse osoitteessa: vuokko-tutkimus@jyu.fi

VUOKKO tutkimuksen verkkosivut: www.jyu.fi/vuokko

Ohjeet VUOKKO tutkimukseen viittaamiseen löydät metadatadokumentista

Aineiston kielisuomienglanti

YSO-asiasanatvarhaiskasvatusperuskouluvuorovaikutusoppiminenlapsen kehityskotioppimisympäristölukutaitolukeminenmatematiikkasosiaaliset taidotitsesäätely (psykologia)vanhemmatopettajatopettaja-oppilassuhde

Tieteenalat 515 Psykologia516 Kasvatustieteet

SeurantakohteetVarhaiskasvatus (Kasvatustieteiden laitos KASLA) (Opettajankoulutuslaitos OKL) VKTKasvatuspsykologia (Opettajankoulutuslaitos OKL)Esi- ja alkuopetus (Opettajankoulutuslaitos OKL) OEATerveyskasvatus (Liikuntatieteellinen tiedekunta LTK, SPORT) TEROpettajien koulutuksen tutkimus (opetus, oppiminen, opettajuus, oppimispolut, koulutus) (Jyväskylän yliopisto JYU) JYU.Edu; Aiemmin JYU.OpeKasvatustiede (Kasvatustieteiden laitos KASLA) (Opettajankoulutuslaitos OKL) (Normaalikoulu NORSSI) KAS

Käsitteletkö erityisiä henkilötietoryhmiä tutkimuksessasi?Kyllä


Aineistoon liittyvät Converiksessa olevat hankkeet


Aineistoon liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2024-17-05 klo 10:08