Opettajien ja oppilaiden stressi ja vuorovaikutus luokassa (TESSI)


Pakarinen, Eija; Lerkkanen, Marja-Kristiina. (2021). Teacher and Student Stress and Interaction in Classroom (TESSI). V. 31.7.2021. University of Jyväskylä. https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/77741.


JYU-tekijät:
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä

Kaikki tekijät: Pakarinen, Eija; Lerkkanen, Marja-Kristiina

Rahoittajat: Suomen Akatemia; Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö; The European Association for Research on Learning and Instruction; New York University Abu Dhabi; OAJ Opetusalan Ammattijärjestö; Työsuojelurahasto

Oikeudenhaltijat:

Muut tutkimuksen toteuttamiseen osallistuneet:


Saatavuus ja tunnisteet

Saatavuustieto: Ota yhteyttä omistajaan

Aineiston julkaisuvuosi: 2021

URN-tunniste alkuperäisessä julkaisupaikassa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202109104845

DOI-tunniste alkuperäisessä julkaisupaikassa: https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/77741

URN-tunniste JYXissä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202109104845

DOI-tunniste JYXissä: https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/77741


Aineiston kuvailu

Kuvaus: Opettajan ja oppilaiden välinen vuorovaikutus on keskeinen opetuksen laadun määrittäjä. Opettajan visuaalisen huomion kiinnittyminen säätelee vuorovaikutusta ja oppilaiden koulukokemuksia. Opettajan työhön liittyy monia haasteita, jotka kuormittavat ja voivat heikentää kykyä pitää yllä oppimisen ja motivaation kannalta optimaalista vuorovaikutusta. Stressaava luokkaympäristö ja opettajan kokema stressi voivat heijastua myös oppilaiden oppimiseen ja hyvinvointiin. Tutkimuksessa selvitetään, missä määrin behavioraaliset ja psykofysiologiset mekanismit säätelevät opettaja-oppilasvuorovaikutusta, ja miten vuorovaikutus on yhteydessä oppilaiden stressiin, oppimistuloksiin, motivaatioon ja käyttäytymiseen. Lisäksi selvitetään kotiympäristön roolia lapsen taitojen ja motivaation kehityksessä sekä rehtoreiden ja kouluyhteisön merkitystä opettajan työhyvinvoinnin kannalta. Tutkimukseen on osallistunut vuosittain noin 50 opettajaa (esiopetus-4.lk) luokkansa kanssa, lasten huoltajia ja alakoulujen rehtoreita. Tutkimusaineisto muodostuu luokan vuorovaikutuksen videonauhoituksista, silmänliikekameranauhoituksista, sylkinäytteistä (opettajien ja oppilaiden kortisolihormonipitoisuudet), opettajan tekemistä arvioinneista oppilaiden sosiaalisista taidoista, temperamentista ja työskentelystä, opettajan, vanhempien ja rehtoreiden kyselylomakkeista sekä lasten koulutaitoja ja motivaatiota mittaavista tehtävistä. Tutkimuksessa on haastateltu oppilaita, opettajia, vanhempia ja rehtoreita liittyen hyvinvointiin ja COVID-19 pandemian mahdollisiin vaikutuksiin oppimisessa ja hyvinvoinnissa. Tuloksia hyödynnetään opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa sekä kouluhyvinvoinnin ja opetuksen laadun kehittämisessä.

Aineiston kieli: suomi; englanti

Vapaat asiasanat: kortisoli; silmänliiketutkimus

YSO-asiasanat: vuorovaikutus; stressi; stressinhallinta; työhyvinvointi; motivaatio; opettaja-oppilassuhde; kodin ja koulun yhteistyö; rehtorit; opettajat; sosiaaliset taidot; vanhemmuus; lukutaito; matemaattiset taidot; katseenseuranta; oppilaat; palautuminen

Tieteenalat : 516 Kasvatustieteet; 515 Psykologia

Käsitteletkö erityisiä henkilötietoryhmiä tutkimuksessasi?: Ei


Aineistoon liittyvät Converiksessa olevat hankkeet


Aineistoon liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2023-24-07 klo 11:14