Sort by: Date | Title
1 A B C E F H I K L M N O P Q R S T V W Y All 
  • A3 Book section, Chapters in research books

    Yhteenveto - Summary (2006)

    Ovatko 65-69-vuotiaat aikaisempaa toimintakykyisempiä, terveempiä ja aktiivisempia? Havaintoja Ikivihreät-projektin kohorttivertailututkimuksesta vuosilta 1988, 1996 ja 2004., Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia, 83, 207-220,

    Heikkinen, Eino; Kauppinen, Markku; Salo, Pia-Leena; Suutama, Timo

10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/1 Next page Last page