Annika Tammela


Contact search available for JYU staff members.

Web pagehttps://annikatammela.webnode.com/english/

X (formerly Twitter) handlehttps://twitter.com/ansikki1

ORCID linkhttps://orcid.org/0000-0003-4535-792X


General description

Toimin musiikkitieteen kandidaattiohjelman tutkinto-ohjelmavastaavana. Perustutkinto-opetuksessa ohjaan kandidaattiseminaaria, opetan musiikin teorian perusteita, musiikkikulttuureista taidemusiikkia, musiikintutkimuksen perusteita sekä työelämäopintoja. HOPS-ohjaan kandidaattivaiheen opiskelijoitamme ja tarkastan ja ohjaan musiikin opinnäytetöitä. Opetan Jyväskylän avoimessa yliopistossa musiikkipsykologiaa musiikkiterapian perusopinnoissa.


Active JYU affiliations


Previous, inactive or other affiliations


Research interests

Olen kiinnostunut musiikin, erityisesti yhdessä laulamisen roolista eri ikäisten suomalaisten arjen hyvinvoinnin edistämisessä. Olen tutkinut suomalaisten ikääntyneiden muistoja ja kokemuksia liittyen heidän kansakouluvuosiltaan tuttuihin lauluihin. Varhaisilta elinvuosilta tuttujen kappaleiden yhdessä laulaminen ja muistelu antaa ikääntyneille voimavaroja arkeen, edistää heidän osallisuuttaan ja toimijuuttaan sekä ylläpitää identiteettiä.

Toimin Kulttuurihyvinvoinnin tutkimuksen ja koulutuksen osaamiskeskittymä CuWeRE:ssa, joka uudistaa ja vahvistaa monialaista kulttuurihyvinvointialaa Suomessa. Kuulun valtakunnalliseen Musiikkitahto-työryhmään, joka edistää erilaisista muisti- ja aivosairauksista kärsivien oikeutta musiikkiin ja sen tuomiin terveysvaikutuksiin.

Tutkimusintressit: Kulttuurihyvinvointi, yhteislaulu, laulukokemukset, musiikkimuistot, musiikkitahto, musiikin ja musiikkikokemusten merkitykset, osallisuus, toimijuus, identiteetti, kultuurinen vanhustyö, ikääntyneet ja musiikki, muistitietohistoria.


Fields of science


Follow-up groups


Projects as Principal investigator


Projects as Team Member


Publications and other outputs


Last updated on 2024-17-04 at 21:18