Leena Isosomppi


Contact search available for JYU staff members.


Active JYU affiliations


Previous, inactive or other affiliations


Research interests

Tutkimusalueet: akateeminen aikuiskoulutus ja aikuisten oppimiseen ja opiskeluun liittyvät kysymykset, opettajan ammatillinen kehittyminen, sukupuolten tasa-arvo kasvatuksessa, verkkovälitteinen koulutus. Avoimen yliopiston ja aikuisille suunnatun tutkintotavoitteisen koulutuksen toteuttajat ja aikuisopiskelijat voivat hyötyä tutkimuksestani. Tutkimukseni auttaa kehittämään ja arvioimaan erilaisia aikuisten oppimiseen ja ohjaukseen liittyviä koulutusratkaisuja. Kaikilla koulutuksen tasoilla tarvitaan myös entistä vahvempaa tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuutta.


Fields of science


Publications

Go to first page
Go to previous page
1 of 3
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2021-27-04 at 10:34