Jarmo Harri Jantunen


Contact search available for JYU staff members.

ORCID linkhttps://orcid.org/0000-0002-2600-5382


General description

Toimin suomen kielen professorina. Opetan kielen fraseologisuuteen ja sosiolingvistiikkaan liittyviä kursseja. Lisäksi pidän myös maisteriseminaaria, jossa tehdään erityisesti diskurssintutkimukseen ja korpuslingvistiikkaan liittyviä tutkielmia. Tutkimukseni liittyy erityisesti fraseologisuuteen, paikkojen maineeseen ja segregaatioon sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin. 


Active JYU affiliations


Previous, inactive or other affiliations


Research interests

Tutkimukseni avulla saadaan tietoa kielestä fraseologisena järjestelmänä. Tämä auttaa mm. kielenopettajia, sanakirjantekijöitä ja välillisesti kielenoppijoita. Uusin tutkimukseni käsittelee erilaisten paikkojen, kuten kaupunkien ja kaupunginosien, mainetta ja segregaatiota sekä ihmisten tasa-arvoisuutta. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä koskeva tutkimukseni nostaa esiin vähemmistöön kuuluvien asuinpaikkakokemuksia, stigmoja ja eriarvoisuuteen liittyviä kokemuksia.


Fields of science


Follow-up groups


Personal keywords

Fraseologia; diskurssit; korpustutkimus, korpusavusteinen diskurssintutkimus; queer-tutkimus; queer-kielitiede; sukupuolivähemmistöit; seksuaalivähemmistöt; segregaatio; stigmat


Projects as Principal investigator


Publications and other outputs

  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1 of 2
  
Go to next page
  
Go to last page
  

Last updated on 2023-18-12 at 10:13