Jarmo Hämäläinen


Contact search available for JYU staff members.

ORCID link: http://orcid.org/0000-0001-7188-8148


Active JYU affiliations


Previous or other affiliations

Jarmo Hämäläinen, Department of Psychology (University of Jyväskylä), Senior Researcher
Jarmo Hämäläinen, Department of Psychology (University of Jyväskylä), Senior Researcher
Jarmo Hämäläinen, Open University (University of Jyväskylä), Part-Time Teacher


Research interests

Aistien välistä oppimista tapahtuu jatkuvasti. Tällaisen oppimisen aivoperusta on kuitenkin epäselvä. Tutkimuksissani pyrin selvittämään millaisia hermostollisia mekanismeja käytetään kuullun ja nähdyn aistitiedon yhdistämiseen oppimistilanteissa. Tarkastelen myös puheen ja muun kuullun aistitiedon käsittelyä lukihäiriön yhteydessä.


Publications

Go to first page
Go to previous page
1 of 4
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2019-11-11 at 09:18