Mikko Aro


Yleiskuvaus

Olen erityispedagogiikan professori, ja Oppimisen dynamiikan ja interventiotutkimuksen huippuyksikön (InterLearn, Suomen Akatemia, 2022-2029) varajohtaja. Toimin monitieteisessä InterLearn-konsortiossa myös kasvatustieteiden tutkimusryhmän vetäjänä. Keskeisimmät kiinostukseni alueet tutkimuksessa liittyvät oppimisen perustaitojen (erityisesti lukutaito ja matematiikka) kehitykseen, ja oppimisen vaikeuksiin. Näiden lisäksi tutkin opetuksellista tukea oppimisen vaikeuksissa.


Aktiiviset JYU-affiliaatiot


Tutkimuskuvaus

Olen tutkinut erityisesti oppimisen perustaitojen, luku- ja kirjoitustaidon sekä matematiikan taitojen kehitystä ja oppimisen vaikeuksia. Tieteenalani erityispedagogiikan näkökulmasta yhtenä keskeisenä tavoitteena on erityisesti oppimisen tuen keinojen kehittäminen ja niiden vaikuttavuuden arviointi.

Tällä hetkellä toimin yhtenä vastuullisena tutkijana ja varajohtajana Oppimisen dynamiikan ja interventiotutkimuksen huippuyksikössä (Suomen Akatemia, 2022-2028), jossa on konsortio-osapuolina Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden ja Psykologian laitosten lisäksi Turun yliopiston Psykologian ja logopedian laitos. Huippuyksikön tutkimushankkeissa selvitetään oppimisen ja psykososiaalisen hyvinvoinnin välisiä kehityksellisiä yhteyksiä sekä tutkitaan millaiset tekijät vaikuttavat yksilölliseen vaihteluun opetuksellisesta tuesta hyötymisessä. Hankkeessa kertyvä tieto autaa kehittämään yksilöllisesti kohdennetumpia ja kokonaisvaltaisempia oppimisen ja koulunkäynnin tuen keinoja, joilla vaikutetaan sekä oppijoiden hyvinvointiin että oppimiseen.


Tieteenalat


Seurantakohteet


Omat asiasanat

erityispedagogiikka; kasvatuspsykologia; oppimisvaikeudet; lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeus; matematiikan oppimisvaikeus; oppimisen tuki; interventiotutkimus; oppimismotivaatio; oppimiseen liittyvät tunteet; minäuskomukset


Hankkeet, joissa vastuullinen johtaja


Hankkeet, joissa on hanketiimin jäsen


Julkaisut ja muut tuotokset

  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1/10
  
Go to next page
  
Go to last page
  


Tutkimusaineiston toteuttamiseen osallistuja


Viimeisin päivitys 2024-17-04 klo 21:11