Susanna Paloniemi


Henkilökunnan yhteystiedot saatavilla yliopiston yhteystietohausta.

ORCID-linkkihttps://orcid.org/0000-0002-5591-6353


Yleiskuvaus

Olen Susanna Paloniemi (KT) ja toimin yliopistonlehtorina kasvatustieteiden laitoksella. Asiantuntijuusalueitani ovat ammatillinen identiteetti, toimijuus, tunteet ja oppiminen työssä, oppiminen myöhäisaikuisuudessa, työelämän kehittäminen ja tutkimusmetodologiat. Opetan ja ohjaan sekä maisteritutkintoaan että jatko-opintojaan tekeviä kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoita. Työhöni kuuluu myös hallinnollisia ja kehittämiseen kuuluvia tehtäviä tiedekunnassamme niin koulutuksen, tutkimuksen kuin yhteiskunnallisen vaikuttamisen alueilla. Aikuiskasvatustieteellistä työelämäntutkimusta olen tehnyt eri toimialoilla, erityisesti terveydenhuollon ja koulutuksen kentällä, laajasti erilaisia tutkimusmetodologioita hyödyntäen. Toimin toimituskunnan jäsenenä ja arvioijana kotimaisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa sekä aktiivisesti tutkimusalueen tutkijaverkostoissa. 


Aktiiviset JYU-affiliaatiot


Aiemmat, ei-aktiiviset tai muut työsuhteet


Tutkimuskuvaus

Tutkimukseni sijoittuu aikuiskasvatustieteen ja työelämätutkimuksen kentälle - kiinnostuksen ja innostuksen kohteenani on oppiminen aikuisuudessa, erityisesti työssä. Työssä oppimista olen tutkinut erityisesti ammatillisen identiteetin ja toimijuuden, moniammatillisen yhteistyön ja johtajuuden sekä tunteiden näkökulmista. Tutkimus- ja kehittämishankkeissa olen hyödyntänyt monia metodologioita aina etnografiasta fysiologisiin mittauksiin. Toimin toimituskunnan jäsenenä ja arvioijana kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimusalueen lehdissä sekä aktiivisesti tutkijaverkostoissa (EARLI, RWL). Toimitus- ja julkaisutyötä olen yhdessä kollegoiden kanssa tehnyt myös kansainvälisissä opiskelijoille ja tutkijoille suunnatuissa kokoomateoksissa (Agency at Work; Research Methods in Professional Learning and Development).


Tieteenalat


Seurantakohteet


Hankkeet, joissa on hanketiimin jäsen


Julkaisut ja muut tuotokset

  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1/8
  
Go to next page
  
Go to last page
  

Viimeisin päivitys 2024-26-04 klo 09:50