Dmitri Leontjev


Yleiskuvaus

Olen yliopistotutkija Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa. Tutkin kielen arviointia osana opetus- ja oppimisprosessia. Erityisesti keskityn opettamiseen, oppimiseen ja arviointiin sosiokulttuurisen teorian näkökulmasta. Muita tutkimusalueitani ovat Vygotskin praksis, dynaaminen arviointi, ja arviointiosaaminen.

Olen DD-Lang-hankkeen varajohtaja. Koordinoin myös Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLA:n DISEA-teemaverkostoa yhdessä kollegani kanssa ja vuodesta 2024 alkaen olen AFinLA:n hallituksen jäsen. Kansainvälisesti olen SCT-L2-työryhmän koordinointiryhmän jäsen.
Aktiiviset JYU-affiliaatiot


Aiemmat, ei-aktiiviset tai muut työsuhteet


Tutkimuskuvaus

Oppimista tukevaa kielitaidon arvioinnin tutkimukseni voidaan laajasti sijoittaa kielitaodin arvioinnin ja kielikoulutuksen risteyskohtaan. Minä nimittäin tutkin kieltenopetusta, -oppimista ja -arviointia dialektisesti toisiinsa liittyvinä, ja tutkin niitä teorian ja käytännön vuorovaikutuksessa tapahtuvassa muutosprosessissa. Tutkimukseni perustuu sosiokulttuuriseen teoriaan ja Vygotskin praksiksiin. Tutkimusaiheita, joita käsittelen, ovat muun muassa dynaaminen arviointi, arviointilukutaito, opettajien kehittäminen ja oppijoiden kehittäminen.


Tieteenalat


Seurantakohteet


YSO-asiasanat


Hankkeet, joissa on hanketiimin jäsen


Julkaisut ja muut tuotokset

  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1/3
  
Go to next page
  
Go to last page
  

Viimeisin päivitys 2024-12-01 klo 12:21