Hanna Ahola


Henkilökunnan yhteystiedot saatavilla yliopiston yhteystietohausta.


Yleiskuvaus

Toimin yliopistomme opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijana, jossa toimenkuvaani kuuluu keskeisesti hyvinvointitaitojen opettaminen osana opiskelijoiden orientoivia opintoja sekä opiskelijoiden tehostettu ohjaus, jossa tarjoan tukea opiskelijoille eriytyneisiin opiskeluhyvinvoinnin kysymyksiin. Erityisosaamisalueita ovat toiminnanohjaukselliset haasteet ja niihin liittyvät opiskelun pulmat, stressin, jaksamisen ja ajanhallinnan haasteet, elämäntapoihin ja elämänhallintaan liittyvät kysymykset, sosiaaliset haasteet sekä urasuunnittelun ja työelämän kysymykset. Toimin näiden lisäksi yliopistomme päihdeyhdyshenkilönä ja opiskelijoiden kiusaamisen ja häirinnän yhdyshenkilönä sekä olen mukana opiskelijoiden opiskeluterveysneuvotteluissa.

Työnkuvaani kuuluu myös henkilöstön ohjausosaamisen (opiskelijoiden hyvinvointi ja opiskelukyky) edistäminen sekä hyvis-toiminnan kehittäminen, ylläpito ja koordinointi.


Aktiiviset JYU-affiliaatiot


Aiemmat, ei-aktiiviset tai muut työsuhteet


Seurantakohteet


Julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2024-17-04 klo 21:13