Itlan ja Alueellisen oppimisverkoston TCM-pilotin interventiotutkimus


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 17 500,00


Funding program


Project timetable

Project start date01/10/2021

Project end date30/09/2022


Summary

Tutkimus tarkastelee Ihmeelliset vuodet -menetelmäperheeseen kuuluvan TCM-ryhmänhallintamenetelmän pilotointia ja opettajien kokemusta sen merkityksellisyydestä. Tutkimus toteutetaan kahdessa pilotointiin osallistuvassa koulussa case-tyyppisesti ja laadullisena interventiotutkimuksena. Koulutukseen osallistuu Kokkolan peruskoulun alakoulun luokanopettajia kahdesta koulusta (8+8). Tutkimus selvittää pilottiin osallistuvien opettajien kokemuksia 360 asteen näkökulmasta: A Opettajan ryhmänhallintataidot, oppilaat ja luokkaryhmä, B Koti ja koulu yhteistyössä, C Kouluyhteisö ja toimintakulttuuri, D Opettajan työssä jaksaminen. Tutkimuksen empiirinen aineisto hankitaan TCM-koulutuksen eri vaiheissa ja erilaisilla laadullisen tutkimuksen menetelmillä. Saatava tieto on syvällistä yksilöiden erilaisia kokemuksia prosessin aikana tarkastelevaa. Tutkimukselliset interventiot tehdään koulutuksen alkuvaiheessa, koulutuksen lopussa ja koulutuksen päätyttyä. Saatavan tutkimustiedon perusteella voidaan arvioida TCM-menetelmän soveltuvuutta laajempaan käyttöön koulukontekstissa.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Follow-up groups


Related publications and other outputs


Last updated on 2023-24-08 at 21:05