NOPEA - Alueen tarpeet ja uudet mahdollisuudet akateemiselle täydennys- ja tilauskoulutukselle (NOPEA)


Main funder

Funder's project numberAIKO2018005 dinr 89/1201/2018


Funds granted by main funder (€)

  • 16 319,00


Funding program


Project timetable

Project start date01/09/2018

Project end date30/04/2019


Summary

Esiselvityshankkeessa
selvitetään, mitkä ovat Keski-Pohjanmaan maakunnan elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tarvitsemat, keskeisimmät yliopistotutkintoon tai sen osaan johtavat koulutustarpeet, joita ei tällä hetkellä ole tarjolla arvioidaan tutkintoon johtavan täydennyskoulutuksen ja tilauskoulutuksen kehittämismahdollisuudet a) Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen nykyistä koulutustarjontaa kehittämällä, ja b) taustayliopistojen tarjontaa tuomalla selvitetään alueen yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden halukkuus em. koulutusten aloittamiseen, ja kustannusta kattamiseen
Hankkeen tuotoksena laaditaan selvitysraportti, jossa raportoidaan tarpeet ja esitetään 2-3 valmisteltua mallia täydennys- tai tilauskoulutuksen järjestämisestä priorisoiduille aloille ja kohderyhmille
Vaikutukset:
Hankkeessa rakennetaan proaktiivisesti valmius toteuttaa yliopistotutkintoon johtavan koulutuksen osia nopeasti tilaus- tai täydennyskoulutuksena valituilla kohdealoilla.
Hanke tukee elinkeinoelämän uusiutumista ja osaamistarpeita


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Follow-up groups

Profiling areaSchool of Wellbeing (University of Jyväskylä JYU) JYU.Well


Last updated on 2023-24-08 at 20:51