KOHTAUTUS - kestävää ja kehittyvää osaamista kansainvälisen monimuotoisuuden keinoin


Main funder

Funder's project numberS30644


Funds granted by main funder (€)

  • 27 580,00


Funding program


Project timetable

Project start date01/03/2024

Project end date10/05/2026


Summary

KOHTAUTUS - kestävää ja kehittyvää osaamista kansainvälisen monimuotoisuuden keinoin

Useat viimeaikaiset selvitykset (esim. Kauppakamarit, Kuntaliitto) nostavat osaavan työvoiman saatavuuden yhdeksi keskeisistä aluekehityksen ja yritysten kasvun haasteista. Maamme väestökehitys ei takaa riittävää tulevaisuuden osaamispohjaa, jolloin kansainvälisten osaajien rekrytointi ja kestävä integraatio osaksi työyhteisöjä nousee keskeiseksi tekijäksi alueellisen elinvoiman vahvistamisessa. Nämä samat haasteet koskevat myös Keski-Suomen aluetta ja sen yrityksiä. Keski-Suomen strategia 2025 tunnistaa kestävän, osaavan, kansainvälisen ja hyvinvoivien ihmisten maakunnan rakentamisen keskeiseksi osaksi alueen elinvoimaisuuden, uudistumiskyvyn ja tuottavuuden vahvistamista ja nämä samat osatekijät linjaavat Kohtautus-hankkeen tavoitteita.

KOHTAUTUS-hankkeen tavoitteena on työelämän alueellinen kehittäminen edistämällä yritysten ja organisaatioiden muutoskyvykkyyttä koulutuksen, neuvonnan, ohjauksen ja verkostojen kautta, keskittyen työyhteisöjen monimuotoisuusosaamisen kehittämiseen ja näin vahvistaa alueen elinkeinoelämän kykyä uudistua ja tuottaa Keski-Suomen strategia 2025:n mukaisesti rakentaen kestävää, osaavaa ja kansainvälistä maakuntaa, jossa ihmiset voivat hyvin.

Hanke pyrkii löytämään ratkaisuja alueen työmarkkinoiden kohtaantohaasteeseen madaltamalla alueen yritysten kynnystä rekrytoida kansainvälisiä osaajia, keskittyen työyhteisöjen monimuotoisuusosaamisen kehittämiseen ja sitä kautta kansainvälisten osaajien toimivampaan integroimiseen alueen työmarkkinalle. Hanketoimenpiteiden tavoitteena on kehittää alueen veto- ja pitovoimaa osaavan työvoimaan riittävyyden varmentamiseksi.
Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat keskisuomalaiset työnantajat, joilla on tarvetta lisätä työyhteisön monimuotoisuutta ja rekrytoida kansainvälisiä osaajia.

Hanke yhdistää alueen toimijoita yritysten kansainvälisen rekrytoinnin ja kohtaanto-ongelmien ratkaisun tueksi seuraavin tavoittein ja toimenpitein

Tavoite 1: Kehittää alueen yritysten kykyä uudistua sekä kasvun ja tuottavuuden edellytyksiä kehittämällä työyhteisöjen ja alueellisten yrityspalvelujen monimuotoisuus- ja kansainvälisyysosaamista.
Tavoite 2: Kehittää toimintamalleja ja työkaluja hyvinvoivan monimuotoisen työyhteisön kehittämiseksi ja edistää kansainvälisten osaajien kestävää integraatiota alueen työyhteisöihin.
Tavoite 3: Vahvistaa työyhteisöjen monimuotoisuus- ja kansainvälisyysosaamista sekä tietoisuutta koulutusten, valmennusten, tapahtumien, työpajojen sekä viestinnän keinoin.

Toimenpide 1: Työyhteisön monimuotoisuus- ja kansainvälisyysosaamisen kehittäminen
Toimenpide 2: Työantajien ja kansainvälisten osaajien kohtaamisen mahdollistaminen ja rekrytointikynnyksen madaltaminen
Toimenpide 3: Koko kylä yhdessä – toimiva integraatio veto- ja pitovoimatekijänä
Toimenpide 4: Osaamisen kehittäminen ja jatkuvanoppiminen veto- ja pitovoiman edistäjinä
Toimenpide 5: Viestintä

Hankkeen päätoteuttaja on Jamk Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajina toimivat Jyväskylän yliopisto sekä Jyväskylän kaupunki ja sen toteutusaika on 1.3.2024 - 10.5.2026

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Gradia, Keski-Suoman Kauppakamari ja TE-toimisto

Hanke pohjaa konsortiohankkeen toteuttajien aiemman yhteishakkeen HOKSAUTUKSEN tuloksiin ja siinä esille nouseisiin työyhteisöjen monimuotoisuus- ja kansainvälisyysosaamisen kehittäminen tarpeisiin alueella.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Follow-up groups


Last updated on 2024-14-03 at 11:24