Yhteisen hyvinvoinnin ja terveyden tekoälytutkimuksen yhteisapulaisprofessuuri 2024-2029 Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 319 300,00


Funding program


Project timetable

Project start date01/05/2024

Project end date30/04/2029


Summary

Hyvinvoinnin ja terveyden keskeisiksi edistämiskeinoiksi ovat nousseet datan systemaattinen hyödyntäminen ja tekoäly. Niiden avulla voidaan tuottaa digitaalisia ratkaisuja, jotka edistävät yksilön hyvinvointia, tehostavat sairauksien ennaltaehkäisyä ja auttavat ammattilaisia määrittämään optimaalisia hoitoratkaisuja.
Yhteisprofessuurin avulla vahvistetaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa tehostamalla nykyistä ja luomalla uudenlaista yhteistoimintaa informaatioteknologian ja hyvinvoinnin ja terveyden osa-alueilla. Samalla luodaan
uusia mahdollisuuksia uuden monialaiseen osaamispohjaan perustuvan datapohjaisen terveys- ja hyvinvointiliiketoiminnan luomiseen Keski-Suomessa.

Yhteisprofessuuri kytkeytyy vahvasti Jyväskylän yliopiston tutkimuksen painoalaan: ’Informaatioteknologia ja ihminen tietoyhteiskunnassa’, sekä monialaisen hyvinvoinnin tutkimuksen yksikön JYU.Wellin toimintaan. Tehtävä käynnistyy
Apulaisprofessuurina (associate). Tavoitteena on kehittää tutkimusalaa edelleen ja nostaa sopimuskaudella Apulaisprofessorina toimiva henkilö pätevöitymis- ja arviointiprosessin kautta vakinaiseksi professuuriksi siten, että professuuri jatkuisi yhteisenä Jyväskylän yliopiston ja Keski-Suomen hyvinvointialueen kesken.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Follow-up groups

Profiling areaSchool of Wellbeing (University of Jyväskylä JYU) JYU.Well


Last updated on 2024-10-05 at 10:57