Polarisaatio ja poliittinen väkivalta: äärioikeiston väkivaltaiset narratiivit ja niiden tulkintakehykset


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 37 500,00


Project timetable

Project start date01/06/2024

Project end date31/08/2025


Summary

Tässä tutkimuksessa analysoimme polarisaatiota äärioikeiston poliittisen väkivallan näkökulmasta, sen yhtenä
mahdollisena taustatekijänä. Tutkimuksen tavoitteena on hahmottaa, millaisia äärinarratiiveja polarisoiva
retoriikka tuottaa, ja mikä on niiden yhteys väkivaltaan. Tutkimme polarisaation esiintymistä sekä eliitin
narratiiveissa että niiden ruohonjuuritason kehystyksiä. Äärioikeiston väkivallan kasvu on nähty globaalina
ilmiönä, jonka keskeisenä moottorina on pidetty Yhdysvaltoja. Vaikka Yhdysvalloissa puolueisiin identifioituneiden
polarisaatio on poikkeuksellisen voimakasta, kokonaisuudessaan se on silti lähellä Suomen tasoa. Tämä nostaa
esille huolen vastaavasta väkivaltaisesta kehityksestä meilläkin.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Fields of science


Follow-up groups

Profiling areaCyber security (University of Jyväskylä JYU)School of Resource Wisdom (University of Jyväskylä JYU) JYU.Wisdom


Last updated on 2024-27-05 at 13:41