GAME MUSIC EVERYDAY MEMORIES — EXPERIENCES AND MEANINGS OF DIGITAL GAMES THROUGH CHERISHED MUSIC MEMORIES (GAMEM)


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 246 400,00


Project timetable

Project start date01/01/2020

Project end date31/12/2022


Summary

Musiikintutkimusta ja pelitutkimusta yhdistävässä projektissa lähestytään digitaalisten pelien kokemista pelimusiikkimuistojen kautta. Projektissa selvitetään, millä tavoin pelimusiikki ja pelaaminen kiinnittyvät merkityksellisesti ihmisten elämään, ajatteluun ja mielikuvitukseen. Olemme erityisesti kiinnostuneita pelimusiikkimuistoista, joita ihmiset vaalivat mielessään. Vaalittujen pelimusiikkikokemusten tutkiminen avaa tarkasteltavaksi, miten ihmiselle tärkeäksi muodostunut musiikkimuisto sisällyttää sekä pelikokemuksen elementtejä että pelin ulkopuolelle ulottuvia merkityksiä.

Tutkimuksen ytimenä on laaja, tarinakuvauksin ja haastatteluin kerättävä aineisto ihmisille tärkeiksi muodostuneista pelimusiikkikokemuksista. Projektin tavoitteena on aineiston pohjalta muotoilla teoreettinen ja metodologinen viitekehys pelillisen estetiikan ymmärtämiseksi. Musiikki ei ole irrallinen osa pelikokemusta vaan sen kokeminen yhdistyy pelin toiminnallisuuteen, pelin tarjoamaan kuvitteelliseen maailmaan, sekä pelin kanssa muodostuneeseen suhteeseen pelaajan elämässä.

Projekti on organisoitu kolmeen työpakettiin, joissa tutkitaan pelimusiikkimuistoja kirjoitettujen tarinoiden (1) sekä mikrofenomenologisten haastatteluiden (2) kautta, päämääränä aineistolähtöinen teorian muodostaminen ja testaaminen (3). Projektin muodostama teoreettinen ymmärrys tarjoaa näkökulman, joka jäsentää pelien ja musiikin merkityksiä toiminnallisesti organisoituneina rakenteina, sekä korostaa musiikin kuuntelemista pohjimmiltaan aktiivisena ja arkielämän käytäntöihin sitoutuvana toimintana.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Fields of science


Keywords (YSO)


Free keywords

game music memories
enactive theory
gameplay aesthetics


Related publications and other outputs

  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1 of 2
  
Go to next page
  
Go to last page
  

Last updated on 2022-06-07 at 12:42