HUBITTAAKO? - Keski-Suomen yhteisöllisten työtilojen yhteistyöverkoston kehittäminen ja
alueellisiin koulutustarpeisiin vastaaminen avoimella korkeakouluopetuksella
 (HUBITTAAKO)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumeroA75860


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 29 894,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä02.03.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä28.02.2022


Tiivistelmä

Hankkeen yhtenä päätavoitteena on rakentaa Keski-Suomeen aktiivisesti yhteistyötä tekevä yhteisöllisten työtilojen
verkosto. Näin potentiaalisille toimijoille voidaan tarjota verkostona erilaisia toimipistevaihtoehtoja, joilla on kullakin
omat painotuksensa. Etätyöläisille voidaan tarjota myös mahdollisuutta siirtyä toimipisteestä toiseen, jos esim.
henkilön työtehtävät kiertävät alueella tai halutaan muuten toimia vaihtuvissa ympäristöissä.
Hankkeen toisena päätavoitteena on vastata alueellisiin osaamis- ja koulutustarpeisiin tarjoamalla korkeakouluopintoja
ja korkeakoulujen osaamista (mm. ajankohtaiset teemat ja uusin tutkimustieto) yhteisöllisten työtilojen kautta. Näin
laajennetaan korkeakoulujen jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia Jyvässeudun ulkopuolelle. Tämän päätavoitteen
toteuttamisesta vastaa Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto, joka tuottaa itse sisältöä sekä koordinoi yhteistyötä
muiden avoimien korkeakoulujen kanssa. Tarpeisiin vastaava tarjonta voidaan koostaa siis sekä Jyväskylän
korkeakoulujen avoimen korkeakouluopetuksen tarjonnasta (JYU ja JAMK) että valtakunnallisesti muiden avoimien
yliopistojen ja avoimien ammattikorkeakoulujen opinnoista. Jyväskylän yliopistolla on mahdollisuus tuottaa avoimen
yliopisto-opetuksen lisäksi myös muuta yliopiston osaamista, mikäli kartoituksissa nousee niille tarvetta. Tätä kautta
syntyvän uuden osaamisen avulla edistetään maakunnan kasvukeskuksen ulkopuolelle syntyvää yrittäjyyttä ja
kehitetään koko alueen kilpailukykyä.
Hankkeen aikana on tarkoitus saada käynnistettyä yhteistyöverkoston toiminta niin, että hankkeen päättyessä
verkostossa on toimipisteitä eri puolilla maakuntaa. Pyrkimyksenä on myös, että eri toimipisteisiin löydettäisiin sekä
säännöllisesti tiloissa toimivia yrityksiä että vaihtuvia toimijoita. Vastaavasti koulutuksen osalta tavoitteena on saada
aktiivinen koulutusyhteistyö käyntiin useassa toimipisteessä. Samalla pyritään löytämään erityyppisille keskuksille
toimivimpia toimintamalleja, joiden pohjalta toimintaa pystyttäisiin pyörittämään ilman ulkopuolista rahoitusta


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Seurantakohteet

ProfiloitumisalueMonitieteinen oppimisen ja opetuksen tutkimus (Jyväskylän yliopisto JYU) MultiLeTe


Viimeisin päivitys 2024-24-01 klo 09:57