Lisäävä- uusien tuotantomenetelmien (3D-tulostus ja ALD) sovellettavuuden kartoitus ja kokeilut keskisuomalaisten pk-yritysten kasvun tukijana (Lisäävä )


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumeroA76103


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 14 832,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.06.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä31.12.2021


Tiivistelmä

Lisäävä -hankkeen tarkoituksena on kehitää Keski-Suomalaisten pk-yritysten toimintamahdollisuuksia ja kilpailukykyä kiristyvässä kansainvälisessä kilpailuasetelmassa, nostamalla uudelle tasolle uusien valmistusmenetelmien hyödyntämistä Keski-Suomen maakunnan pk-yrityksissä.
Nämä digitalisaatioon ja teollisuuden uuteen "vallankumoukseen" liittyvien teknologioiden - lisäävä valmistus (Additive Manufacturing = AM) ja ohutkalvopinnoitusteknologia (ALD = Atomic Layer Deposition) - käyttöönotto mahdollistaa uusien materiaali- ja energiatehokkuutta parantavien ratkaisujen ja tuotteiden kehittämisen, ja vastaa siten omalta osaltaan EUn asettamaan Vihreän kehityksen (Green Deal) haasteisiin. Hanke kasvattaa pk-yritysten t&k&i - valmiuksia materiaaliteknologian ja valmistuksen saralla.
Hankkeessa tehtävät julkiset demonstraatiot ja pilotoinnit kasvattavat alueellisia resurssi- ja materiaalitehokkuuteen liittyviä verkostoja ja yhteistyömuotoja. Hanke toimii maakunnan stategisten kärkien digi- ja
biotalouden rajapinnalla; digitaalinen lisäävä valmistus voi hyödyntää valmistusmateriaalinaan myös biobohjaisia tulostusmateriaaleja. Näillä toimilla Keski-Suomella on mahdollisuus erottua niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
Hankkeessa yhdistyy alueella tunnustettu vahva laskennallinen osaaminen (mallintaminen, optimointi ja simulointi) materiaaliteknologioihin sekä konkreettiseen yritysten kanssa tehtävään ongelmalähtöiseen ratkaisemiseen. Digitaalisuus mahdollistaa toiminnan myös kauempana kasvukeskuksista ja soveltuu siten erityisesti pohjoisen Keski- Suomen kehittämisstrategiaan. 3D- tulostus on voimakkaasti kehittyvä ja laajeneva menetelmiä, jonka tarjoamaa aitoa valmistavan teollisuuden paradigman muutosta on hyödynnetty yrityksissä vain hajanaisesti. Etenevä digitalisaatio mahdollistaa näiden menetelmien kokonaisvaltaisen hyödyntämisen yrityksissä ja yhdistämällä tähän älykkään laskennan ja tekoälyn suomat mahdollisuudet, Keski-Suomen tuotannosta vastaavat yritykset voivat vielä saavuttaa kilpailukykyisen aseman kansainvälisessä toimikentässä.
Hankkeessa pilotoidaan myös uusia sovelluksia ALD-ohutkalvoteknologialle. Hankkeessa tehdään teknoselvityksiä yrityksissä ja atomikerroskasvatuskokeiluja yrityksiä kiinnostaville materiaaleille.
Tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta ja ymmärrystä ohutkalvotekniikoiden ja erityisesti ALD:n sovellusmahdollisuuksista pk-yrityksissä sekä luoda matalan kynnyksen mahdollisuus testata ja pilotoida ohutkalvopinnoitustekniikkaa sekä tunnistaa Keski-Suomen alueella pintaosaamisesta riippuvien pk-yritysten soveltamismahdollisuuksia.
Uuden pintateknologiaosaamisen ja liiketoimintamahdollisuuksien tiekartan avulla pk-yritykset voivat arvioida mahdollisuuksiaan aloittaa tai lisätä vientikauppaansa.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Seurantakohteet


Viimeisin päivitys 2022-13-12 klo 11:59