Lähijohtaminen kestävän oppimisen edistäjänä työelämässä (JoKo)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 200324


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 135 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2022


Tiivistelmä

Työelämän tuottamien oppimisvaatimusten kasvaessa organisaatioiden henkilöstö sekä motivoituu että kuormittuu
jatkuvasta oppimisesta. Tässä hankkeessa tuotetaan uutta ymmärrystä kestävästä työssä oppimista ja sen
tukemisesta valmentavan lähijohtamisen keinoin. Hankkeessa hyödynnetään johtajien ja työntekijöiden kuvauksia,
keskusteluja ja kokemuksia sekä toteutetaan lähijohtajille suunnattu interventio teknologia, turvallisuus ja
terveydenhuollon aloilla,


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-22-11 klo 09:55