TOTEEMI Työstä oppimassa, työhön (TOTEEMI)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumeroOKM/172/523/2016


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 98 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.04.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä31.08.2019


Tiivistelmä

TOTEEMI on OKM:n myöntämän erityisavustuksen rahoituksella toteutettava korkeakouluopetuksen tutkimus- ja kehittämishanke, jota koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ja johon Jyväskylän yliopisto osallistuu partnerina. JY:ssa hanketta koordinoi Koulutuksen tutkimuslaitos. Hankkeeseen osallistuvat kaikki Suomen ammattikorkeakoulut, JY/KTL sekä Helsingin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Hankkeen tavoitteena on tuottaa työtä ja korkeakouluoppimista integroivia malleja, toimenpiteitä ja ratkaisuja. JY:n osahankkeen tavoitteena on vahvistaa korkeakouluopettajien osaamista työelämäyhteistyössä ja työelämätaitoja edistävässä opetuksessa sekä levittää tutkimuspohjaisia työelämäpedagogiikan malleja, tuottaa tutkimustietoa työssä oppimisesta korkeakoulutuksessa, vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistä ja edistää ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välisiä hyvien käytäntöjen vaihtoa. JY tarjoaa asiantuntijaluentoja koulutuksen ja työelämän yhteistyöstä sekä teoriaa ja käytäntöä yhdistävästä pedagogiikasta ja kerää hankkeen puitteissa tutkimusaineistoa työssä oppimisesta korkeakoulutuksesta, analysoi aineistoa ja välittää tutkimustietoa sekä siihen perustuvia kehittämisehdotuksia hankkeen toimijoille.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Seurantakohteet


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 11:59