Ammatilliset viestintärepertuaarit. Mitä ne ovat ja miten ne kehittyvät?


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero289157


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 251 153,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.08.2016

Hankkeen päättymispäivämäärä31.07.2019


Tiivistelmä

Tutkijatohtoriprojektissani tarkastelen insinöörien ammatillisia viestintärepertuaareja ja erityisesti monikielisyyden, kulttuurienvälisen viestinnän ja multimodaalisuuden merkitystä. Etnografinen tutkimus kuvaa, mitä repertuaarit ovat ja miten ne kehittyvät. Tutkimus selvittää miten insinöörit kokevat repertuaariensa ja viestinnän työelämässä ja miten repertuaarit ja sen eri ulottuvuuden näyttäytyvät erilaisissa viestintätilanteissa työelämän monikielisissä käytänteissä. Teoreettisesti tutkimus on sosiolingvistinen ja menetelmällisesti se nojaa diskurssianalyysiin ja vuorovaikutuksen sosiolingvistiikkaan sekä hyödyntää multimodaalisen vuorovaikutusanalyysin työkaluja. Tutkimus tuo uutta tietoa viestintärepertuaareista, monikielisyydestä ja kulttuurienvälisestä viestinnästä työelämässä. Tuloksia voidaan hyödyntää ammatillisessa ja korkeakoulutuksessa sekä niitä voidaan soveltaa oppimateriaalien kehittämisessä.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Web-sivut

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/henkilosto/henkilosto/raisanen-tiina


Tieteenalat


YSO-asiasanat


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 11:59