Innovation Scout JYU RnB (IS JYU RnB)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero4780/31/2016


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 136 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.01.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä31.12.2017


Tiivistelmä

Jyväskylän yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikuttavuuden tavoitteena on synnyttää tutkimuksesta enemmän uutta tutkimuslähtöistä liiketoimintaa sekä lisätä akateemista yrittäjyyttä. Yliopiston on lisättävä kaupallistettavien tutkimustulosten ja niiden pohjalta syntyvien tutkimus- ja osaamispohjaisten kasvuyritysten määrä lyhyellä aikavälillä.
Hankkeessa otetaan käytäntöön ja edelleen kehittää KINO-hankkeessa JYU Accelerator Chain kehitetyt toimintamallit, selkiytetyt toimintaperiaatteet sekä rakennettu innovaatioekosysteemi. R’n’B-hankkeen toiminnan tuloksena jatkossa
1) Tutkimusyhteistyö tuottaa yritysyhteistyön kautta enemmän tutkimuslähtöistä liiketoimintaa.
2) Yliopistolähtöisillä yrityksillä on vahvemmat edellytykset päästä markkinoille, turvata vaadittava pääomarahoitus ja luoda tutkimuslähtöistä liiketoimintaa.
3) Yliopiston henkilökunta on tietoisempi ja motivoituneempi kaupallistamaan tutkimustuloksiaan.
4) Jyväskylän yliopistossa syntyvä tutkimustieto, tutkijat ja tutkijaryhmät ovat julkaisujärjestelmän avulla yritysten ulottuvilla.
5) Verkostot tukevat entistä vahvemmin tutkimus- ja tutkijalähtöisen yritystoiminnan luomista.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Muut yksiköt


Web-sivut

https://www.jyu.fi/jsbe/tutkimus/hankkeet/isrb


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:38