eAMK. Oppimisen uudet ekosysteemit. (eAMK)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumeroOKM/169/523/2016


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 66 612,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.05.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä31.12.2019


Tiivistelmä

Hankkeen kehitystavoitteena on vahvistaa ammattikorkeakouluja kehittäjäyhteisönä ja
yhdessä työelämän yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää korkeakouluoppimisen ekosysteemejä, jotka perustuvat yhteiseen digitaaliseen opintotarjontaan, työelämäläheiseen pedagogiikkaan sekä opiskelijan työelämävalmiuksia ja hyvinvointia tukevaan ohjaukseen.

Tavoitteet saavuttaakseen hanke jakautuu neljään teemaan:
1) Ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjonta
2) Työelämälähtöisen oppimisen ekosysteemit
3) Ammattikorkeakoulupedagogiikan digitalisaatio
4) Hallinnointi, koordinaatio ja viestintä


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:38