Keski-ikäisten naisten metabolisten toimintahäiriöiden riski: Fyysinen aktiivisuus sekä systeeminen ja intrakriininen estrogeeni ja mikroRNAt riskin mediaattoreina (EsmiRs)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 309504


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 434 485,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2022


Tiivistelmä

Vaihdevuodet on merkittävä elämäntapahtuma, jolla voi olla moninaisia vaikutuksia myöhempään terveyteen. Tässä tutkimuksessa selvitetään niitä systeemisen ja intramuskulaarisen estradiolin mikroRNA-välitteisiä kudoskommunikaation säätelymekanismeja, jotka voivat vaikuttaa metabolisten toimintahäiriöiden riskiin. Tutkimus käyttää eläin- ja solumalleja sekä keski-ikäisten naisten pitkittäistutkimusta, jolle tehdään 3-vuotisseuranta. Kerättävien biologisten näytteiden analysointiin käytetään genominlaajuisia molekyylibiologisia menetelmiä (proteomiikka, miR-omiikka) ja tulokset yhdistetään fyysisen aktiivisuuden (itse-raportoitu ja objektiivisesti kiihtyvyysantureilla mitattu), sukupuolihormonien ja perinteisten metabolisen oireyhtymän riskitekijöiden toistomittaustuloksiin. Tämän tutkimuksen holistisuus tuottaa kaivattua tietoa, jossa menopaussi nähdään kokonaisvaltaisesti naisen kehoon ja terveyteen vaikuttavana prosessina, ja jonka biologisia tekijöitä voidaan tarvittaessa manipuloida.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset

Go to first page
Go to previous page
1/3
Go to next page
Go to last page


Liittyvät tutkimusaineistot


Viimeisin päivitys 2022-17-11 klo 07:55