Uutta luova asiantuntijuus - opettajien perus- ja täydennyskoulutusta siltaamassa (ULA)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: OKM/41/523/2017


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 796 800,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.08.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 30.06.2021


Tiivistelmä

Tavoitteena on uusien systeemiseen ajatteluun sekä tutkimusperustaiseen tietoon pohjautuvien ja vertaisoppimista hyödyntävien toimintamallien kehittäminen linkittäen opettajien perustutkinto- ja täydennyskoulutusta. Yliopistojen henkilöstön ja opiskelijoiden, koulujen, opetustoimien sekä muiden tahojen yhteistyönä kehitetään ilmiölähtöisiä elinikäistä oppimista tukevia toimintamalleja. Kehitetään myös joustavaa kaksoiskelpoisuuden tarjoavaa koulutusmallia eri alojen opettajille.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset

Go to first page
Go to previous page
1/2
Go to next page
Go to last page

Viimeisin päivitys 2022-23-08 klo 23:59