Haloniumsupramolekyylikemia: Uudet molekyylikoneet ja nanoreaktorit (HaloChem)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 317259


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 582 340,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2022


Tiivistelmä

Projektissa valmistetaan ja tutkitaan uusia molekyylikoneita ja nanokapseleita jotka perustuvat [N-I+-N] halogeenisidokseen. Valmistetut molekyylikoneet (katenaanit ja rotaksaanit) ja nanokapselit sisältävät erittäin reaktiivisia iodonium-kationeita. Iodonium-kationit toimivat reagensseina orgaanisen kemian reaktioissa, joten yhdistämällä koneenkaltainen toiminta tai kapselin suojattu sisätila saadaan aikaan kokonaan uudenlaisia kemiallisia reaktioita tai olemassa olevia reaktioita voidaan hallita uudella tavalla. Valmistteujen molekyylikoneiden ja molekyylikapselien rakenteita ja niiden mahdollisesti aikaansaamia uusia reaktiota tutkitaan projektissa uusimpien kemian rakenne- ja synteesimenetelmien avulla. Tutkimus avaa supramolekyylikemian tutkimusalaan kokonaan uuden tutkimusalueen, jota voidaan kutsua nimelle haloniumsupramolekyylikemia.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Sisäinen seurantakohde

Profiloitumisalue: Nanoscience Center (Fysiikan laitos PHYS, JYFL) (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) (Kemian laitos CHEM) (Bio- ja ympäristötieteiden laitos BIOENV) NSC


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset

Go to first page
Go to previous page
1/2
Go to next page
Go to last page

Viimeisin päivitys 2022-08-11 klo 16:07