Ämnesövergripande pedagogik i det nya gymnasiets verksamhetskultur


Main funder

Funder's project number: OKM/98/592/2018


Funds granted by main funder (€)

  • 277 500,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/09/2018

Project end date: 31/01/2022


Summary

Ämneslärare i gymnasiet behöver ny kunskap och nya insikter för att bättre kunna utveckla ämnesövergripande
undervisning enligt gällande läroplan, och i enlighet med de krav som det förnyade gymnasiet kommer att innebära. Syftet är att använda understödet för att utveckla ämneslärarutbildningarnas ämnesövergripande kompetens: avlöning av
personresurser som utvecklar didaktiska modeller på basen av forskning, kontakter till gymnasier och andra
lärarutbildningar.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Related publications


Last updated on 2022-23-09 at 10:19