Opettajankoulutus ja osaamisen kehittymisen jatkumo opiskelijavalinnasta työelämään (SITE)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 342191


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 335 326,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2025


Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan opettajankoulutusta, sen opiskelijavalintoja ja opiskelijoiden kompetenssien kehitystä jatkumona valintavaiheesta opettajankoulutuksen kautta työelämään. Tutkimuksessa analysoidaan opiskelijavalintamenetelmien toimivuutta ja selvitetään ennakoiko opiskelijavalinnassa menestyminen luokanopettajaopiskelijoiden kehityspolkuja kolmen ensimmäisen opintovuoden aikana ja opetusvuorovaikutuksen laatua työelämässä. Tutkimus toteutetaan konsortiohankkeena Jyväskylän ja Turun yliopistojen opettajankoulutuslaitoksilla. Se perustuu valtakunnallisiin kasvatusalan opiskelijavalinta-aineistoihin sekä tutkimuksessa kerättäviin seuranta-aineistoihin, joita analysoidaan sekä määrällisillä että laadullisilla menetelmillä. Hanke tarjoaa uudenlaista käytäntöihin vaikuttavaa tietoa kansallisesti uudistetuista kasvatusalan opiskelijavalintamenetelmistä, vahvistaa opettajankoulutuksen tutkimusperustaa sekä edistää merkittävästi kansainvälistä opettajankoulutuksen tutkimusta.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-18-06 klo 14:32