A1 Journal article (refereed)
Miksi muistisairaiden läheiset eivät käytä palveluja? (2021)


Halonen, U. (2021). Miksi muistisairaiden läheiset eivät käytä palveluja?. Gerontologia, 35(4), 356-371. https://doi.org/10.23989/gerontologia.109028


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsHalonen, Ulla

Journal or seriesGerontologia

ISSN0784-0039

eISSN2489-494X

Publication year2021

Publication date14/10/2021

Volume35

Issue number4

Pages range356-371

Publisher Kasvun ja vanhenemisen tutkijat

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

DOIhttps://doi.org/10.23989/gerontologia.109028

Publication open accessOpenly available

Publication channel open accessOpen Access channel

Publication is parallel published (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78938


Abstract

Muistisairaita läheisiään hoivaavilla on merkittäviä tuen ja palveluiden tarpeita, joten on ristiriitaista, että he eivät välttämättä käytä saatavilla olevia palveluja. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan syitä, joiden vuoksi läheiset eivät käytä palveluja. Tutkimuksen aineisto (n=45) kerättiin puhelinhaastatteluilla eri puolilta Suomea asuvilta läheisiltä; 25 heistä oli puolisoita ja 20 aikuisia lapsia. Haastattelut litteroitiin ja aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Haastateltujen läheisten mukaan suurin syy olla käyttämättä palveluja on se, että sairastunut itse ei halua palveluja eikä myöskään suostu siihen, että läheiset hankkivat niitä. Toinen keskeinen syy on se, että läheiset kokevat palvelujen olevan riittämättömiä, huonolaatuisia tai joustamattomia. Näiden lisäksi etenkin puolisohoivaajilla on henkilökohtaisiasyitä palvelujen käyttämättä jättämiselle. Kaiken kaikkiaan puolisoilla on aikuisia lapsia enemmän syitä, joiden vuoksi he eivät käytä palveluja. Tulokset osoittavat, että erityisesti muistisairaiden puolisot tarvitsevat rohkaisua ja kannustusta palvelujen käyttöön oman hyvinvointinsa ja jaksamisensa tukemiseksi. Palvelujärjestelmää on myös kehitettävä vastaamaan paremmin läheisten kokemia tarpeita.


Keywordspeople with memory disordersmemory loss diseasesimmediate familyclose onesfamily caregiversservicesservice systemsexperiences (knowledge)supportingwell-beingmanagingliving at home


Contributing organizations


Related projects


Ministry reportingYes

Reporting Year2021

JUFO rating1


Last updated on 2024-03-04 at 17:16