A1 Journal article (refereed)
Miksi muistisairaiden läheiset eivät käytä palveluja? (2021)


Halonen, U. (2021). Miksi muistisairaiden läheiset eivät käytä palveluja?. Gerontologia, 35(4), 356-371. https://doi.org/10.23989/gerontologia.109028


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Halonen, Ulla

Journal or series: Gerontologia

ISSN: 0784-0039

eISSN: 2489-494X

Publication year: 2021

Publication date: 14/10/2021

Volume: 35

Issue number: 4

Pages range: 356-371

Publisher: Kasvun ja vanhenemisen tutkijat

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.23989/gerontologia.109028

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78938


Abstract

Muistisairaita läheisiään hoivaavilla on merkittäviä tuen ja palveluiden tarpeita, joten on ristiriitaista, että he eivät välttämättä käytä saatavilla olevia palveluja. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan syitä, joiden vuoksi läheiset eivät käytä palveluja. Tutkimuksen aineisto (n=45) kerättiin puhelinhaastatteluilla eri puolilta Suomea asuvilta läheisiltä; 25 heistä oli puolisoita ja 20 aikuisia lapsia. Haastattelut litteroitiin ja aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Haastateltujen läheisten mukaan suurin syy olla käyttämättä palveluja on se, että sairastunut itse ei halua palveluja eikä myöskään suostu siihen, että läheiset hankkivat niitä. Toinen keskeinen syy on se, että läheiset kokevat palvelujen olevan riittämättömiä, huonolaatuisia tai joustamattomia. Näiden lisäksi etenkin puolisohoivaajilla on henkilökohtaisiasyitä palvelujen käyttämättä jättämiselle. Kaiken kaikkiaan puolisoilla on aikuisia lapsia enemmän syitä, joiden vuoksi he eivät käytä palveluja. Tulokset osoittavat, että erityisesti muistisairaiden puolisot tarvitsevat rohkaisua ja kannustusta palvelujen käyttöön oman hyvinvointinsa ja jaksamisensa tukemiseksi. Palvelujärjestelmää on myös kehitettävä vastaamaan paremmin läheisten kokemia tarpeita.


Keywords: people with memory disorders; memory loss diseases; immediate family; close ones; family caregivers; services; service systems; experiences (knowledge); supporting; well-being; managing; living at home


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2021

JUFO rating: 1


Last updated on 2022-20-09 at 13:31