D4 Published development or research report or study
Tieto- ja viestintäteknologia koulujen arjessa : ICILS Opettajapaneeli 2020 -tutkimuksen tuloksia (2021)


Leino, K., Puhakka, E., & Niilo-Rämä, M. (2021). Tieto- ja viestintäteknologia koulujen arjessa : ICILS Opettajapaneeli 2020 -tutkimuksen tuloksia. Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8913-2


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsLeino, Kaisa; Puhakka, Eija; Niilo-Rämä, Mikko

eISBN978-951-39-8913-2

Publication year2021

Number of pages in the book28

PublisherKoulutuksen tutkimuslaitos

Place of PublicationJyväskylä

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

Persistent website addresshttp://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8913-2

Publication open accessOpenly available

Publication channel open accessOpen Access channel


Abstract

Vuonna 2018 Suomessa toteutettiin Kansainvälinen nuorten monilukutaidon ja ohjelmoinnillisen ajattelun tutkimus ICILS (International Computer and Information Literacy Study). Tutkimuksessa arvioitiin 8. luokan oppilaiden monilukutaidon sekä ohjelmoinnillisen ajattelun osaamista verkkoympäristössä. Oppilaiden osaamisen lisäksi kerättiin oppilailta, opettajilta, rehtoreilta sekä koulun tieto- ja viestintäteknologiasta (TVT) vastaavilta henkilöiltä tietoa TVT:hen liittyvien sisältöjen opettamisesta, TVT:n käyttöön liittyvistä asenteista sekä koulujen TVT-resursseista. ICILS Opettajapaneeli 2020 -tutkimus on jatkoa vuonna 2018 toteutetulle ICILS-tutkimukselle. Tässä tutkimuksessa mukaan valittiin kaikki samat koulut ja opettajat, jotka oli valittu satunnaisotannalla mukaan vuoden 2018 tutkimukseen. Opettajakyselyyn vastasivat siis samat opettajat kuin kaksi vuotta aiemmin. Rehtorin ja TVT-vastuuhenkilön kyselyyn pyydettiin vastauksia kyselyn aikaan näitä tehtäviä hoitaneilta henkilöiltä, jotka eivät välttämättä olleet samoja henkilöitä kuin vuoden 2018 kyselyssä. Tutkimusten aineistot tarjoavat siis opettaja- ja koulutason pitkittäisaineiston, jonka avulla pystytään vertailemaan kouluissa ja opetuksessa tapahtuneita muutoksia digilaitteiden käytössä osana opetusta. Tällä kertaa ei kerätty oppilailta koe- ja kyselyaineistoa. Seuraava oppilaiden osaamista tarkasteleva ICILS-tutkimus toteutetaan vuonna 2023.


Keywordsinformation and communications technologyinformation technologyeducational technologymultiliteracyprogrammingknow-howteachersschool childrenheadmastersteaching and instructionschools (educational institutions)comprehensive schoolattitudesresourcesquestionnaire survey


Contributing organizations


Related projects


Ministry reportingYes

Reporting Year2021


Last updated on 2024-03-04 at 17:16