C2 Edited work
Lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen monet polut : lasten, perheiden ja politiikan näkökulmia (2022)


Eerola, P., Repo, K., Alasuutari, M., Karila, K., & Lammi-Taskula, J. (Eds.). (2022). Lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen monet polut : lasten, perheiden ja politiikan näkökulmia. Gaudeamus.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Eerola, Petteri; Repo, Katja; Alasuutari, Maarit; Karila, Kirsti; Lammi-Taskula, Johanna

ISBN: 978-952-345-154-4

Publication year: 2022

Number of pages in the book: 308

Publisher: Gaudeamus

Place of Publication: Helsinki

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Publication open access: Not open

Publication channel open access:


Abstract

Hoidetaanko lasta kotona vai osallistuuko hän varhaiskasvatukseen? Kuka häntä hoitaa? Suomalainen varhaiskasvatuksen ja lastenhoidon tukien järjestelmä luo vanhemmille valinnan mahdollisuuksia mutta myös alueellisia ja perheiden välisiä eroja, jotka vaikuttavat hoitoratkaisuihin ja niiden tasa-arvoisuuteen. Mitä lapset ajattelevat arjestaan lastenhoidon mutkikkailla poluilla? Lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen monet polut tutkii, millaisia hoitoratkaisuja perheet tekevät ja miten ne syntyvät. Kansalliset ja paikalliset tasa-arvon kysymykset kietoutuvat vanhempien mahdollisuuksiin ja lasten yksilöllisiin tilanteisiin, joista muotoutuu hoitojärjestelyjen kirjo. Teos tarkastelee lastenhoito- ja varhaiskasvatuspolitiikkaa kokonaisuutena, jossa kansalliset ja kunnalliset linjaukset asettavat raamit perheiden hoitoratkaisuille. Tämä laaja katsaus suomalaislasten hoitoon ja varhaiskasvatukseen on hyödyllinen niin alan ammattilaisille ja opiskelijoille kuin sen suuntaviivoista päättävillekin.


Keywords: family policy; families; families with children; child care; early childhood education and care; home care; forms of support; service systems


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2022

Preliminary JUFO rating: 2


This publication includes articles with JYU authors:
Go to first page
Go to previous page
1 of 2
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2022-19-08 at 20:20