D5 Textbook, professional manual or guide
Lapsen hyvinvointi alkaa kodista (2022)


Pulkkinen, L. (2022). Lapsen hyvinvointi alkaa kodista. PS-kustannus.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Pulkkinen, Lea

ISBN: 978-952-370-213-4

eISBN: 978-952-370-255-4

Publication year: 2022

Number of pages in the book: 363

Publisher: PS-kustannus

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Publication open access: Not open

Publication channel open access:


Abstract

Kasvatusta koskevan tutkimuksen ja keskustelun painopiste on ollut julkisessa kasvatuksessa lasten kotikasvatuksen jäädessä sivuun. Lapsen ongelmien syitä on paikannettu kotiin, mutta kodin tarjoamaa kehityksen suotuisaa perustaa on käsitelty vähemmän. Nykyään on saatavilla paljon tutkittua tietoa siitä, mikä on lapselle hyväksi. Tämä on kuitenkin usein ristiriidassa sen kanssa, millaisia oloja järjestämme lapsille. Tiedämme esimerkiksi, että lapsen omaehtoiselle toiminnalle pitäisi antaa arvoa, mutta silti lasten elämä on yhä enemmän aikuisten ohjailemaa. Tiedämme myös, että lasten olisi hyvä viettää paljon aikaa vanhempien kanssa, mutta erotamme heidät toisistaan yhä varhaisemmin säädellessämme perhe-elämää ulkopuolelta. Kirjassa tarkastellaan lasten psyykkistä hyvinvointia ja sen edellytyksiä sekä tuodaan esille kotikasvatuksen arvo lapsen kehitykselle. Teos antaa tutkimukseen pohjautuvia perusteita kotikasvatukselle, avaa näköaloja vanhemmuuteen, virittää keskustelua ja innostaa tekemään aloitteita lasten edun toteutumiseksi niin perheessä kuin yhteiskunnassa. Hyvä kasvuyhteisö, jossa on tiedostettu yhteinen kasvatusvastuu, on vanhemmille tärkeä tuki — lapsen hyvinvointi alkaa kuitenkin kodista.


Keywords: children (age groups); childhood; child development; well-being; mental well-being; growing environment; family background; upbringing; upbringing at home; parenthood; parent-child relationship; child orientation; child's best interest; pedagogical objectives; early childhood education and care; education and training; school system; hobbies


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2022


Last updated on 2022-19-08 at 20:17