A1 Journal article (refereed)
Tarkkaavaisuus- ja lukusujuvuusongelmien päällekkäistyminen toisella luokalla ja yhteys myöhempään lukusujuvuuden sekä luetun ymmärtämisen kehittymiseen (2022)


Ulvinen, E., Torppa, M., Poikkeus, A.-M., & Lerkkanen, M.-K. (2022). Tarkkaavaisuus- ja lukusujuvuusongelmien päällekkäistyminen toisella luokalla ja yhteys myöhempään lukusujuvuuden sekä luetun ymmärtämisen kehittymiseen. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin, 32(3), 17-34. https://bulletin.nmi.fi/2022/10/30/tarkkaavaisuus-ja-lukusujuvuusongelmien-paallekkaistyminen-toisella-luokalla-ja-yhteys-myohempaan-lukusujuvuuden-seka-luetun-ymmartamisen-kehittymiseen/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsUlvinen, Emmi; Torppa, Minna; Poikkeus, Anna-Maija; Lerkkanen, Marja-Kristiina

Journal or seriesOppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin

ISSN2342-9046

Publication year2022

Publication date30/10/2022

Volume32

Issue number3

Pages range17-34

PublisherNiilo Mäki Instituutti

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

Persistent website addresshttps://bulletin.nmi.fi/2022/10/30/tarkkaavaisuus-ja-lukusujuvuusongelmien-paallekkaistyminen-toisella-luokalla-ja-yhteys-myohempaan-lukusujuvuuden-seka-luetun-ymmartamisen-kehittymiseen/

Publication open accessNot open

Publication channel open accessDelayed open access channel

Publication is parallel published (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/83948

Additional informationTutkimukset
Artikkeli avautuu lehden verkkosivuilla 2 vuoden kuluttua julkaisemisesta.


Abstract

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, ennustavatko tarkkaavaisuus- tai lukusujuvuusongelmat tai niiden päällekkäistyminen toisella luokalla lukusujuvuuden tai luetun ymmärtämisen kehitystä kolmannella ja neljännellä luokalla. Tutkimus on osa Alkuportaat-seurantatutkimusta ja pohjautuu Emmi Ulvisen pro gradu -tutkielmaan (2012). Aineisto (n = 465) kerättiin vuosina 2009, 2010 ja 2011, jolloin lapset olivat toisella, kolmannella ja neljännellä luokalla. Tutkimusmenetelminä käytettiin yksilö- ja ryhmätehtäviä lapsille sekä opettajakyselyä.

Tutkittavat jaettiin seuraaviin alaryhmiin toisen luokan keväällä arvioitujen tarkkaavaisuus- ja lukusujuvuusongelmien perusteella: 1) ikätasoinen lukusujuvuus ja tarkkaavaisuus (n = 306), 2) tarkkaavaisuusongelmia, mutta ikätasoinen lukusujuvuus (n = 63), 3) lukusujuvuusongelmia, mutta ei tarkkaavaisuusongelmia (n = 70) ja 4) päällekkäistyviä tarkkaavaisuus- ja lukusujuvuusongelmia (n = 26).

Pelkät tarkkaavaisuusongelmat ennakoivat heikompaa menestymistä haastavammissa lukemisen tehtävissä, kuten luetun ymmärtämisessä. Pelkät lukusujuvuusongelmat ennakoivat heikompaa menestymistä kaikissa lukemisen tehtävissä. Päällekkäistyvät ongelmat näkyivät erityisen heikkona menestyksenä kolmannen luokan luetun ymmärtämisessä. Neljännelle luokalle tultaessa päällekkäistyvien ongelmien ryhmä saavutti yksittäisten ongelmien ryhmien tason, mutta luetun ymmärtäminen jäi kuitenkin ikätasoa heikommaksi.

Tulokset osoittavat, että sekä lukusujuvuus- että tarkkaavaisuusongelmilla toisella luokalla on merkitystä myöhemmän lukutaidon ja erityisesti luetun ymmärtämisen kehityksessä. Olisi hyvä seurata tarkemmin luetun ymmärtämisen kehittymistä niillä lapsilla, joilla on tarkkaavaisuusongelmia, sekä tarjota ennakoivaa tukea. Lukemisen pariin innostamisen lisäksi tehokas tuki voisi mahdollisesti olla sellaista, jossa luokassa harjoiteltaisiin yhdessä pidempien tekstien lukemista pilkkomalla niitä pienempiin kokonaisuuksiin, keskusteltaisiin niistä sekä harjoiteltaisiin oman ymmärtämisen monitorointia ja strategioita, jotka helpottavat lukemista.


Keywordslower comprehensive school pupilslearning difficultiesattentionreadingfluencyliteracyreading comprehensionreading disordersearly support


Contributing organizations


Ministry reportingYes

Reporting Year2022

JUFO rating1


Last updated on 2024-15-06 at 21:25