A1 Journal article (refereed)
Reflektoiva oppilas suomalaisessa perusopetuksen opetussuunnitelmallisessa arviointidiskurssissa (2023)


Pitkänen, H. (2023). Reflektoiva oppilas suomalaisessa perusopetuksen opetussuunnitelmallisessa arviointidiskurssissa. Kasvatus ja aika, 17(1), 50-73. https://doi.org/10.33350/ka.119400


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsPitkänen, Hannele

Journal or seriesKasvatus ja aika

eISSN1797-2299

Publication year2023

Publication date21/03/2023

Volume17

Issue number1

Pages range50-73

PublisherSuomen kouluhistoriallinen seura

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

DOIhttps://doi.org/10.33350/ka.119400

Publication open accessOpenly available

Publication channel open accessOpen Access channel

Publication is parallel published (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86181


Abstract

Oppilaan itsearvioinnista on muotoutunut keskeinen osa arviointia suomalaisessa perusopetuksessa viime vuosikymmeninä, mutta oppilaalta on odotettu itsearviointia paljon tätä pidempään. Artikkelissa analysoidaan oppilaan itsearvioinnin historiaa suomalaisessa opetussuunnitelmapolitiikkadiskurssissa ja erityisesti sitä, miten itsearviointi on problematisoitunut eri tavoin ajan kuluessa. Tutkimuksessa hyödynnetään Carol Bacchin poststrukturalistiseen perinteeseen sijoittuvaa politiikkaongelmien rakentumista tarkastelevaa tutkimusstrategiaa ja analysoidaan suomalaisia oppivelvollisuuskoulun opetussuunnitelmia. Siinä missä kansakoulun aikana itsearviointi rakentui ratkaisuksi kriittisesti ajattelevan ja suhtautuvan kansalaisen kasvattamiseen, 1990-luvulta alkaen itsearviointi alkaa näyttäytyä ratkaisuna elinikäisen oppimisen problematiikkaan. Diskurssi kutsuu esiin itseään jatkuvasti arvioivan ja tavoitteiden suunnassa itseään kehittävän elinikäisen oppijan. Tulokset osoittavat, että itsearviointi on näyttäytynyt ratkaisuna erilaisiin historiallisesti muuntuviin opetussuunnitelmapolitiikkaongelmiin. Samalla tutkimus havainnollistaa, kuinka itsearviointi ei ole ainoastaan reflektiivisyyttä vaativa pedagoginen menetelmä vaan poliittisuuden piiriin kuuluva yhteiskunnallis-historiallinen käytäntö, jolla on voimaa osallistua subjektiviteettien rakentamiseen ja tuottamiseen.


Keywordsprimary and lower secondary educationeducational evaluationself-evaluationreflection (cognitive processes)curriculalifelong learningeducation policyhistory of education


Contributing organizations


Related projects


Ministry reportingYes

Reporting Year2023

Preliminary JUFO rating1


Last updated on 2024-03-04 at 18:26